Werkloosheid 47.000 lager dan jaar terug

DEN HAAG, 16 febr. - De geregistreerde werkloosheid bedroeg in de periode november 1989 tot en met januari 1990 gemiddeld 373.000.

Dat is 47.000 minder dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit gisteren bekendgemaakt. Gemiddeld waren 225.000 mannen en 147.000 vrouwen werkloos. Het aandeel van vrouwen in de werkloosheid bedroeg 40 procent, tegen 35 procent het jaar ervoor. De verhouding tussen korte (minder dan een jaar) en langdurige werkloosheid bleef met 45 respectievelijk 55 procent ongewijzigd. De gegevens over de werkloosheid zijn gebaseerd op informatie van de arbeidsbureaus en de enquete beroepsbevolking van het CBS. De uitkomsten zijn niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Ten opzichte van de periode oktober-december 1989 is de gemiddelde werkloosheid gestegen met 8.000. Ook vorig jaar gaf de periode november-januari een stijging te zien van 8.000 personen ten opzichte van het tijdvak oktober-december 1988. Het CBS beschouwt mutaties kleiner dan 12.000 als te gering om er conclusies aan te verbinden.