Weer ruzie bij bouwers Kanaaltunnel

LONDEN, 16 febr. - Het aannemersconsortium TML, bouwers van de treintunnel onder Het Kanaal, probeert vandaag voor een Franse rechter voor elkaar te krijgen dat opdrachtgever Eurotunnel hem onmiddellijk 600 miljoen franc aan achterstallige rekeningen betaalt. Het kort geding is de zoveelste zet in een worstelwedstrijd tussen aannemer en opdrachtgever, waarbij het de aannemer er vooral om gaat de Engelse Eurotunnel- topman Alastair Morton buiten spel te zetten. Morton heeft het aannemersconsortium de schuld gegeven van het feit dat de kosten van het Kanaaltunnelproject zijn opgelopen van een geraamde 4,8 miljard pond tot 7,2 miljard pond. De ruim 200 banken die het project financieren zijn alleen bereid de financiering voort te zetten, indien Eurotunnel en Trans Manche Link bereid zijn een overeenkomst over verdere vlotte afwikkeling te tekenen.

TML weigert dat tot nu toe, waardoor Eurotunnel - niet voor het eerst- over twee weken geen geld meer heeft. De dubbele klem die TML vandaag aanlegt heeft alles te maken met het feit dat de raad van bestuur van Eurotunnel weigert Morton te laten vallen. De Britse helft van het Frans-Britse voorzitterschap liet gisteren de eer van de in naam hoogste functie aan zijn Franse tegendeel, Andre Benard, en aanvaardde de uitvoerende functie van hoogst verantwoordelijke voor de gang van zaken aan Britse kant van het Frans- Britse project. Tegelijkertijd benoemde het Eurotunnel-management een nieuw management-team dat de directe onderhandelingen met de aannemers over kostenoverschrijdingen en meerwerk moet afhandelen. Dat alles heeft de furie van TML, 5 Franse en 5 Britse aannemers, nog eens aangewakkerd. TML had gevraagd om een herstructurering binnen de top van Eurotunnel, maar die is nu precies in het tegendeel verkeerd van datgene waarop ze uit waren. In de geschillen tussen TML en Eurotunnel tot nu toe is het Eurotunnel geweest die uiteindelijk de overhand had. TML durfde uiteindelijk het spel niet hard genoeg te spelen uit angst dat de banken zich uit de financiering van het project zouden terugtrekken. Met het kort geding in Frankrijk wil TML nu kennelijk aangeven dat de maat dit keer vol is. Morton, meer dan Andre Benard, heeft zich openlijk argwanend betoond over de berekeningen die vooral de Britse helft van het aannemersconsortium voor het begin van het project aan de banken heeft voorgelegd. Volgens hem loopt het werk vooral aan Britse kant vertraging op omdat de aannemers de benodigde apparatuur op een koopje hebben aangeschaft en de kosten voor de aanleg van de shuttle- en treinverbindingen opzettelijk te laag hebben getaxeerd. Morton baseert die overtuiging op herberekeningen van een eigen kostenbewakingsteam van Eurotunnel, dat tot irritatie van de aannemer het bestek opnieuw heeft berekend. 'We willen niet dat we straks als de tunnel klaar is, alsnog voor hoge uitvoeringskosten komen te staan omdat er voortdurend onderhoud nodig is', zei Morton onlangs in Londen. 'TML waren de sponsors van het project. Ze moeten zich nu ook houden aan wat ze de wereld beloofd hebben.'

    • Hieke Jippes