Verkiezingen in DDR geldig ondanks fraude

OOST-BERLIJN 16 febr. - De regering van de DRR heeft besloten de lokale verkiezingen van 7 mei vorig jaar niet ongeldig te verklaren, ook al berustte de uitslag (99,85 procent voor de SED) op fraude. Het ongeldig verklaren zou de regeerbaarheid van de steden en gemeenten verder verminderen, zo zei gisteravond minister Eppelmann in Oost-Berlijn.

Het openbaar ministerie heeft inmiddels bewijzen te over voor de verkiezingsmanipulatie, aldus plaatsvervangend hoofdofficier van justitie prof. dr. Lothar Reuter gisteren in de tv-uitzending, waaraan behalve hijzelf en Eppelmann ook Egon Krenz deelnam. Krenz was destijds voorzitter van de kiescommissie. De verantwoordelijkheid voor de fraude draagt volgens Reuter ongetwijfeld de voormalige staats- en partijleiding, in het bijzonder het politburo onder leiding van Erich Honecker.

Minister Eppelmann las een verklaring voor die Honecker hem had gegeven.

Daarin neemt Honecker de politieke verantwoordelijkheid op zich voor de crisis in de DDR en ook voor de omstandigheden die leidden tot het kiezersbedrog op 7 mei. Hij beklemtoonde evenwel: 'Ik voel mij vrij van iedere schuld in strafrechtelijke zin.'

Nooit had hij politieke besluiten uit egoistische motieven genomen. Ook Krenz herhaalde dat hij bereid is de politieke verantwoordelijkheid mede te dragen. Maar dat het allemaal zo was gelopen, dat lag volgens hem minder aan personen dan aan het in veertien jaar opgebouwde kiessysteem.

Eppelmann en de staatsraad riepen de bevolking op ondanks alle woede over de bewezen verkiezingsfraude de plaatselijke bestuursorganen tot de nieuwe lokale verkiezingen op 7 mei in functie te laten om de orde te bewaren. In veel steden is men daartoe niet bereid. De burgemeester van Oost-Berlijn, Erhard Krack, kondigde begin deze week aan dat hij op 23 februari zal aftreden, nadat de gemeenteraad van hem had geeist de politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de verkiezingsmanipulatie in de hoofdstad. Tegen zeventien andere burgemeesters van Oostberlijnse deelraden is ook een gerechtelijk vooronderzoek gestart. Naast Krack is de intussen uit de SED getreden burgemeester van Dresden, Wolfgang Berghofer, door deze lokale verkiezingen in opspraak gekomen. Leden van kerkelijke oppositiegroeperingen hebben van de officier van justitie in de Elbestad geeist dat hij met een vooronderzoek tegen Berghofer begint. Zelf heeft Berghofer het verwijt van de hand gewezen dat hij bij het verkiezingsbedrog betrokken zou zijn geweest. De veronderstelling dat in een dictatuur een burgemeester kan beslissen hoe de verkiezingsuitslag er uit zal zien, is naief, aldus Berhofer, die zijn aftreden evenwel ook niet durfde uit te sluiten.

Ook de andere 'goede man uit Dresden', premier Hans Modrow, is intussen onder vuur komen te liggen. Niet wegens de lokale verkiezingen, maar wegens zijn vermeende betrokkenheid als districtsleider van Dresden bij het gewelddadig neerslaan van de vreedzame massademonstratries in Dresden, in oktober van het vorig jaar. Hij zou op 4 oktober bevel hebben gegeven de massa die voor het centraal station demonstreerde en uiteindelijk de passerende trein met Oostduitsers, uit Praag op weg naar West-Duitsland, bestormde, met knuppels uit elkaar te slaan. Burgergroepen die Modrows betrokkenheid hebben onderzocht, zeggen dit te weten op basis van door radio-amateurs opgenomen gesprekken tussen de politie en partijfunctionarissen. Modrow heeft nog niet op de aantijging gereageerd.

    • Henri Beunders