Uitslag van kort geding: bureau mag beslag op rekening FDhandhaven

AMSTERDAM, 16 febr. - A. van Weezenbeek, eigenaar van het Haagse bureau voor Publiciteit Plaats, hoeft zijn beslag op de bankrekeningen van Het Financieele Dagblad niet op te heffen. Maar Van Weezenbeek mag niet doorgaan met de juridische procedure om de door hem opgeeiste dwangsom bij het FD te innen (2.000 gulden per dag). Dit heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. J. Vrakking, gisteren bepaald in een kort geding dat door het FD was aangespannen tegen Van Weezenbeek. Het reclamebureau, dat decennialang de advertentie- acquisitie voor het FD verzorgde totdat het dagblad enkele jaren terug een eigen acquisitie-afdeling opzette, had beslag laten leggen op enkele bankrekeningen van het FD omdat het dagblad volgens het bureau niet had voldaan aan een eerdere uitspraak van de kantonrechter. De kantonrechter had bepaald dat het FD, op straffe van dagelijkse dwangsommen, overzichten met bepaalde financiele gegevens moest verschaffen. De overzichten heeft Van Weezenbeek gekregen, maar de gegevens niet, aldus mr. H. Stodel, de advocaat van Van Weezenbeek vanochtend. Omdat het FD de dwangsom niet betaalde liet Stodel beslag leggen op twee bankrekeningen van het dagblad. Eind 1986 zegde het FD zijn exclusieve contract op met het reclamebureau van Van Weezenbeek. In mei 1989 bepaalde de kantonrechter dat het FD een goodwill-vergoeding en bepaalde provisies moest betalen en dat het dagblad op straffe van dwangsommen bepaalde gegevens moest verschaffen om zo de hoogte van de schadeloosstelling te kunnen vaststellen.

De gegevens waarmee het FD begin dit jaar aankwam vond Van Weezenbeek evenwel onvoldoende. Advocaat Stodel eiste vervolgens uitbetaling van de dwangsom van 2.000 gulden per dag en liet 22 januari executoriaal beslag leggen op de bankrekeningen van het FD bij de Postbank en de ABN. Het FD meende evenwel aan het vonnis van de kantonrechter te hebben voldaan en eiste in kort geding onder meer dat Van Weezenbeek het beslag zou opheffen. Kern van het geschil tussen Van Weezenbeek en het FD is dat beide partijen van mening verschillen over het vonnis van de kantonrechter.

Vrakking heeft over het vonnis van de kantonrechter gisteren geen uitspraak gedaan. Hij verlangt dat het FD binnen een week teruggaat naar de kantonrechter om hem te vragen of de krant juist heeft gehandeld. Totdat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan blijft het beslag van kracht voor de huidige bedragen op de bankrekeningen.