Twijfels bij beleggers over IJ-oeverplan

AMSTERDAM, 16 febr. - De vier beleggers die met de gemeente Amsterdam onderhandelen over deelneming in het IJ-oeverproject willen op dit moment geen toezeggingen doen, omdat zij de plannen nog te onduidelijk vinden. Dit meldt het blad VastGoedMarkt deze week.

Wethouder W. Etty van financien daarentegen zei gisteren op een conferentie over privaat-publieke samenwerkingsprojecten dat de gemeente 'bij de IJ-oevers is beland in de fase dat een financiele raamovereenkomst kan worden afgesloten met enkele grote beleggers die in het totale gebied willen investeren'.

Alleen het ABP heeft gezegd bereid te zijn een haalbaarheidsstudie te verrichten. De andere drie beleggers, Nationale Nederlanden/VastGoed, het pensioenfonds PGGM en Aegon Vastgoed houden deelneming in het project voorlopig in beraad. De beleggers willen pas toezeggingen doen als de uitkomsten van het onderzoek, waarin de financieel-economische en de functionele haalbaarheid van het IJ- oeverproject moet worden aangetoond, bekend zijn. De conclusies van het onderzoek moeten worden vergeleken met de nota van uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld over het IJ-oeverproject. Het ABP wil pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, na de vorming van een nieuw college van B en W, een eventuele intentieverklaring tekenen over deelneming in het IJ-oeverproject.