Tweederde van specialisten tekent contract

DEN HAAG, 16 febr. - Ongeveer tweederde van de medische specialisten heeft een overeenkomst getekend met het ziekenfonds. De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) heeft dat gisteren bekendgemaakt. Het contract is een onderdeel van het zogenoemde vijfpartijen-akkoord waarmee eind vorig jaar een einde kwam aan het al jaren slepende conflict over de specialisteninkomens. Voordat de overeenkomsten in werking kunnen treden, moet het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) akkoord gaan met het nieuwe tarievensysteem. Als dat gebeurt, kan het 'naturasysteem' terugkeren. Patienten van specialisten die een contract hebben getekend, hoeven hun rekening dan niet meer aan de specialist te voldoen. Daar zorgt het fonds dan voor. De vijf partijen - specialisten, ziekenfondsen, ziekenhuizen en twee organisaties van particuliere ziektekostenverzekeraars - kwamen overeen dat de specialisten als groep een jaarbudget krijgen toegewezen.

De komende drie jaar blijft dat budget gelijk. De specialismen die verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen, zullen op hun tarieven worden gekort. Verder moeten er intern, door veranderingen in de tarieven, verschuivingen komen tussen de specialisten met topinkomens (hartchirurgen, cardiologen) en de lagere inkomensgroepen. Specialisten die geen overeenkomst sluiten met de ziekenfondsen krijgen slechts 90 procent van het tarief uitbetaald. Het is ook mogelijk dat zij geen enkele vergoeding krijgen, aldus drs. P. Wagenaar, waarnemend secretaris van de VNZ. 'Uitgangspunt is dat elk ziekenfonds voldoende zorg voor zijn verzekerden gecontracteerd moet hebben in de eigen regio', zegt Wagenaar. 'Als dat zo is, dan loopt de enkele specialist die weigert een contract te sluiten, kans helemaal uit de boot te vallen.'

Bij de specialisten die als volledige beroepsgroep weigeren te tekenen, zoals de oogartsen en de 60 hartchirurgen die Nederland telt, zal het 90 procent-tarief worden toegepast. De rekening gaat dan via de patient, en de specialist krijgt 90 procent van het geldende tarief vergoed. De specialisten die het niet eens zijn met het vijfpartijen-akkoord, en met de gang van zaken in de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) in het algemeen, richten in maart de Nederlandse Specialisten Federatie op. Volgens een van de initiatiefnemers, plastisch chirurg H. Aarts, hebben zich al duizend belangstellenden voor deze federatie aangemeld. Belangrijkste doelstelling van de vereniging wordt het handhaven van de professionele autonomie.