Strijd om kosten sondevoeding bij coma

BREDA, 16 febr. - De Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (NAB) in Breda heeft gisteren de Raad van Beroep voor de sociale verzekering gevraagd uit te maken wie de kosten moet betalen van de sondevoeding van een 15- jarige comateuse jongen uit Roosendaal. De voeding van de jongen kost zeshonderd gulden per maand. De bedrijfsvereniging meent dat dit medische onkosten zijn die moeten worden vergoed door het Ziekenfonds of op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Momenteel betaalt de NAB de kosten op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Deze wet biedt in artikel 57 bedrijfsverenigingen de gelegenheid een arbeidsongeschikte na 52 weken 'al dan niet op diens verzoek' in aanmerking te laten komen voor voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, en voor genees- en heelkundige voorzieningen. Volgens de NAB kan in het geval van de 15-jarige gehandicapte jongen redelijkerwijs geen beroep meer op dit wetsartikel gedaan worden. De NAB vindt dat de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en WVC een beslissing moeten nemen op grond van de uitspraak van de Raad van Beroep. Volgens de juridische afdeling van de NAB zullen de ouders van de jongen hoe dan ook nooit zelf hoeven opdraaien voor de kosten van de sondevoeding. 'Ook als we de zaak winnen blijven we gewoon vergoeden, totdat in Den Haag een nette oplossing gevonden is en definitief duidelijk is welke instantie moet betalen', aldus een woordvoerder. De uitspraak van de Raad van Beroep wordt over twee weken verwacht.