SPD: Kohl moet DDR meer als een partner behandelen

BONN, 16 febr. - De Westduitse regering moet de DDR niet behandelen 'als een onbeheerd en onbestuurd gebied'.

Zij moet bij de verwerkelijking van de Duitse eenheid de DDR meer als een partner behandelen. In de Bondsrepubliek zelf dient kanselier Kohl meer te werken aan politieke consensus over de weg naar Duitse eenheid. Dit heeft de Westduitse oppositieleider, Hans-Jochen Vogel (SPD), gisteren gezegd in een bondsdagdebat over het recente bezoek aan Moskou van Kohl en minister Genscher (FDP, buitenlandse zaken) en het tweedaagse werkbezoek van DDR-premier Modrow aan Bonn. Vooral over de volgens de DDR-regering en de Westduitse oppositie 'te magere resultaten' van het Modrow-bezoek was het debat soms zeer hardhandig.

Het via de televisie uitgezonden debat kwam soms zo in het teken van komende Duitse verkiezingen te staan dat bondsdagvoorzitter mevrouw Sussmuth (CDU) tussentijds 'alle sprekers' vermaande 'meer waardigheid' te betonen. Net als de Oostduitse SPD vorige week via haar eerste man Ibrahim Bohme deed verweet Vogel bondskanselier Kohl gisteren dat hij 'de Duitse politiek als zijn prive-zaak behandelt'.

Als Bonn op de defensie-uitgaven zou willen bezuinigen, zou er best meer geld zijn voor de door DDR gevraagde directe 'solidariteitshulp', vindt de SPD. De kanselier wees op lopende hulpprogramma's en de aangeboden, snelle, Duitse monetaire unie. Hij vroeg de mogelijke sociale en financiele gevolgen daarvan voor de DDR en de Bondsrepubliek niet 'mateloos te dramatiseren'.

Onder groot tumult riep Kohl bovendien in herinnering dat de SPD jarenlang nauwe contacten met de Oostduitse SED heeft onderhouden en een half jaar geleden nog pleitte voor twee gescheiden, zelfstandige, Duitse staten. Hij beloofde de SPD daaraan 'voortdurend te zullen herinneren'.

Dat was voor Vogel weer reden om Kohls CDU te verwijten dat zij vandaag haar Oostduitse naamgenoot steunt, die ruim veertig jaar met de SED samenwerkte en nu in de DDR deel uitmaakt van de pas gevormde christelijk- conservatieve Alliantie voor Duitsland. De voorzitter van de CDU/CSU-fractie, Dregger, zorgde voor nieuw tumult door het optreden van Vogel te typeren als dat 'van een kleine boekhouder'.

Minister Schauble (CDU, binnenlandse zaken) beschuldigde de SPD ervan met 'lage demagogie' emoties tegen nieuwe Westduitsers uit de DDR te stimuleren. Namelijk door haar pleidooien voor afschaffing van alle bestaande opvanghulp. Volgens de SPD is het net andersom en leidt die hulp juist tot toenemende agressie tussen Westduitsers en gewezen DDR-burgers. Kohl heeft de premiers van de Westduitse deelstaten gisteren toegezegd dat zij volledig zullen kunnen deelnemen aan komende Duits-Duitse onderhandelingen. Die deelstaten willen de Oostduitse Lander uitnodigen voor een gemeenschappelijke conferentie na de DDR-verkiezingen op 18 maart. Dit op voorwaarde dat deze (vijf) Lander weer in hun oude vorm ontstaan. Op de weg naar een verenigd Duitsland met een federale structuur zouden zij belangrijke gesprekspartners zijn. De Westduitse grondwet bepaalt namelijk dat zij bevoegd zijn om tot toetreding tot de Bondsrepubliek te besluiten.

Als zij dat doen is de Bondsrepubliek grondwettelijk verplicht met zo'n besluit akkoord te gaan. Minister Genscher heeft gisteren in een radio-interview bepleit alvast direct, dus al voor de DDR-verkiezingen, met ambtelijk vooroverleg over Duitse eenheid te beginnen. Volgens Genscher kan die eenheid dan na 18 maart, als de mening van de nieuwe DDR-regering bekend is, sneller worden bereikt. 'Historisch en juridisch ongerechtvaardigd' noemde Genscher de eis van de Poolse premier Mazowiecki, die partij wil zijn bij gesprekken over Duitse eenheid van de beide Duitse staten en (vervolgens) de vier geallieerden uit de Tweede Wereldoorlog.

    • J. M. Bik