Selectieve bouwstop ministerie defensie

DEN HAAG, 16 febr. - Met het oog op de onzekerheden over de toekomstige omvang van de krijgsmacht heeft staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) een selectieve bouwstop afgekondigd. Drie bouwprojecten zijn inmiddels gestopt, waarmee een bedrag van 10 miljoen gulden wordt bespaard. Twee van de drie geschrapte projecten zijn het gevolg van de beslissing 750 dienstplichtigen die in de Bondsrepubliek Duitsland zijn gelegerd, met klein verlof naar huis te sturen. Voorts is ervan afgezien een deel van de staf van het Eerste Legerkorps vanuit Apeldoorn naar Duitsland over te brengen.