Rank Xerox

De nettowinst na belasting van het kantoormachinebedrijf Rank Xerox (kopieerapparaten, fax, schrijfmachines) is in het boekjaar 1988/89, dat op 31 oktober 1989 eindigt, met 12,5 procent gedaald van 156,4 miljoen pond in 1988 tot 136,9 miljoen pond (f. 444 miljoen bij een pondenkoers van fl.3,21). De omzet van het bedrijf is in die periode met 10 procent gestegen tot 2.545 miljoen pond. De winst voor belasting en voor de bijdrage aan het moederbedrijf Xerox voor ontwikkelingskosten bedroeg 418,2 miljoen pond en was daarmee 3 miljoen pond hoger dan het boekjaar daarvoor. De bijdrage aan Xerox bedroeg 153,7 miljoen pond tegenover 141 miljoen pond het boekjaar daarvoor. De belastingen beliepen 127,6 miljoen pond, terwijl die het boekjaar daarvoor 117,8 miljoen pond bedroegen. Deze twee posten drukten de netto winst met 22,5 miljoen pond. Rank Xerox (29.000 personeelsleden) is een joint venture tussen de Xerox Corporation in de Verenigde Staten, die een meerderheidsbelang heeft, en de Britse Rank-organisatie. In Europa bevinden zich fabrieken in Nederland, Frankrijk, Spanje en twee in Groot-Brittannie, waar zich ook het internationale hoofdkantoor bevindt.