Optimix

Optimix, een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in fondsen van de Robeco-groep, heeft in 1989 een stijging van de intrinsieke waarde behaald van fl.287,64 naar fl.311,71, een groei van 8,4 procent. Het vermogen kon in het afgelopen jaar omhoog met 9 procent tot een bedrag van fl.50,25 miljoen, terwijl het aantal participanten steeg met circa 1 procent tot 161.219.

In 1988 waren de resulaten van Optimix beter. De intrinsieke waarde steeg toen met 9,9 procent, terwijl het vermogen met 27 procent omhoogging tot fl.46,03 miljoen. De deelneming van Optimix in Rorento en Rodamco heeft voor tegenvallers gezorgd.