Onderzoek legt verband tussen werk in kerncentrale enleukemie

LONDEN, 16 febr. - Een onderzoek van Britse geneeskundigen heeft voor het eerst een direct verband gelegd tussen het werk in een kerncentrale en het voorkomen van leukemie. De uitslag van het onderzoek heeft volgens deskundigen verreikende gevolgen voor alle kerncentrales, waar ook ter wereld, en voor het niveau van tot nu toe veilig geachte stralingsdoses. De Britse regering heeft direct een eigen onderzoek gelast en de Britse vakbonden dringen aan op onmiddellijke invoering van betere bescherming voor werknemers. Het onderzoek onder leiding van professor Martin Gardner, verbonden aan de universiteit van Southampton, wordt vandaag gepubliceerd in The British Medical Journal. Het geeft als mogelijke verklaring voor het optreden van leukemie bij groepen kinderen rond de kerncentrale in Sellafield dat hun vaders die bij de verwekking hebben veroorzaakt. Kinderen van vaders die aan straling waren blootgesteld in de zes maanden voorafgaand aan de verwekking, hebben een grotere kans op het krijgen van leukemie. De artsen geven als mogelijke verklaring dat het sperma van de vader onder invloed van kernstraling een mutatie heeft ondergaan. Tot nu toe werd aangenomen dat de toegelaten doses veilig zijn. Het onderzoek vergelijkt de ziektegevallen van 52 kinderen die in de periode 1950 tot 1985 leukemie opliepen met de achtergrond van duizend gezonde kinderen in de regio rond Sellafield. De uitkomst geeft aan dat het grootste risico bestaat voor kinderen wier vader ofwel een totaal van honderd millisieverts (mSv, een stralingseenheid) ontvangen hadden voor de verwekking van het kind ofwel doses van tien mSv in de zes maanden voorafgaand aan de conceptie. De veilig geachte dosis per jaar ligt op dit moment op vijftig mSv.

Pag.5: Vervolg

Vorig jaar spanden vier families uit de directe omgeving van Sellafield een proefproces tegen BNF aan, omdat zij die verantwoordelijk achten voor de dood van hun kinderen. De zaak komt waarschijnlijk pas halverwege volgend jaar voor de rechter. Op de plaatselijke lagere school zijn de afgelopen twee jaar twee kinderen aan leukemie overleden en een derde heeft net een beenmergtransplantatie ondergaan. In een gezin zijn twee kinderen en de vader allen aan een vorm van bloedkanker overleden. Een vierde gezin verloor een zoontje van drie jaar. De vader werkte op een boerderij bij de centrale en het gezin consumeerde melk en groenten van de boerderij. Tot zover onze correspondent Onze redactie wetenschappen tekent hierbij aan dat tot dusverre als vaststaand werd aangenomen dat mutaties van het genetisch materiaal (sperma of eicellen) onbetekenend zijn in vergelijking met directe kankerverwekkende effecten van kernstraling. Deze conclusie is getrokken uit onderzoek naar de gevolgen van de twee kernbommen op Japan. Voorts werd het verhoogd voorkomen van leukemie rond Sellafield door eerdere commissies altijd aan het toeval toegeschreven. Ook op andere plekken in het Verenigd Koninkrijk zijn dergelijke clusters van een verhoogd voorkomen van leukemie gevonden, zowel in gebieden met als zonder kerncentrales.