Omnium Europe

De aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde investeringsmaatschappij Omnium Europe heeft over het op 31 oktober 1989 geeindigde eerste boekjaar een verlies van bijna fl.2 miljoen geleden. Het verlies is voornamelijk een gevolg van afschrijving op goodwill van ongeveer fl.1,5 miljoen. Het bestuur verwacht dat snel een behoorlijk winstniveau zal worden bereikt. In het tweede boekjaar zou niet meer op de goodwill worden afgeschreven en heeft de onderneming geen speciale kosten meer die samenhangen met de reorganisatie. Verder wordt gerekend op een boekwinst bij de verkoop van een aantal participaties. Omnium heeft haar 16 procents-deelneming in de London Amsterdam Merchant Bank in Amsterdam verhoogd tot 37 procent. Tegelijkertijd heeft ook verzekeringsmaatschappij Ohra haar belang in de Merchant Bank uitgebouwd tot 37 procent. De twee bedrijven 'zullen met vereende krachten de ontwikkeling van de bank, die dit lopende boekjaar winstgevend is, ondersteunen', aldus Omnium.