Materiaaltekort NS dreigt nog groter te worden

DEN HAAG, 16 febr. - Het tekort aan treinen bij de Nederlandse Spoorwegen dreigt dit jaar nog veel groter te worden dan tot voor kort werd verondersteld. De NS vrezen dat het bestaande tekort van vijftig rijtuigen in de spitsuren dit jaar zal verdubbelen. Dat betekent dat er voor 8.000 reizigers eigenlijk geen plaats is. Een woordvoerder van de NS bevestigde dit vanochtend. Zonder noodmaatregelen zal het tekort aan materieel door de verwachte groei van het aantal passagiers de komende jaren verder oplopen, van 130 rijtuigen in 1991 tot 190 in 1994. De nieuwe treinstellen en locomotieven die de NS besteld hebben bij het Duitse bedrijf Talbot komen pas in de loop van 1993 en 1994 ter beschikking. De spoorwegen hebben inmiddels contact gezocht met een tweede producent van treinmaterieel. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht behalve de oude Belgische rijtuigen die al op het Nederlandse spoorwegnet rijden ook nog meer buitenlands materieel te huren. De Franse SNCF en de Canadese maatschappij Via Rail zouden respectievelijk 100 en 400 rijtuigen kunnen afstaan. Behalve met de tekorten die als gevolg van een niet voorziene groei van het bestaande reizigersbestand zijn ontstaan, hebben de NS ook de vraag nog niet opgelost hoe per 1 januari 1991 de invoering van de OV-jaarkaart voor studenten moet worden opgevangen. Streekvervoer Nederland heeft de NS inmiddels een concreet voorstel gedaan om bij te springen met bussen. 'Niemand is tot het onmogelijke gehouden', zegt directeur Nyqvist van Streekvervoer Nederland, 'maar als de NS de studenten niet kunnen vervoeren, kunnen ze niet volstaan met te zeggen: dat was het dan. Dan ligt ons aanbod er.'

Een woordvoerder verklaarde vanochtend dat de NS het aanbod van de streekvervoersbedrijven zeker zullen overwegen, maar er is op dit moment nog geen ja of nee tegen gezegd. De NS hebben gisteren de resultaten van een eigen onderzoek bekendgemaakt waaruit blijkt dat de overbezetting in de spits, nu al 8 procent, met 10 procent toeneemt. Het onderzoek is gebaseerd op een proef waaraan 250 studenten hebben meegedaan en die tussen half oktober 1988 en half maart 1989 is uitgevoerd. Het contract dat de NS met de Staat over de OV-kaart voor studenten hebben gesloten geeft de spoorwegen de verplichting 'zonder enig voorbehoud' die invoeringsdatum 'als enig richtsnoer' te hanteren. Maar als er 'duidelijk aanwijsbare bezwaren van praktische aard' bestaan, moeten de NS 'voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd tijdelijke oplossingen zoeken'.