Koor Nieuwe Muziek dreigt met kort geding

AMSTERDAM, 16 febr. - Het Koor Nieuwe Muziek wil een kort geding beginnen tegen de Raad voor de Kunst die minister d'Ancona (WVC) heeft geadviseerd de subsidie aan het koor ter verlagen van 140.000 tot 7500 gulden. Concerten die het koor in juni aanstaande zou geven met het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Philharmonisch Kamerorkest dreigen door het advies van de Raad voor de Kunst niet door te gaan, evenals latere optredens bij het Residentie Orkest en in de Vara-matinee.

Het koor wil op korte termijn duidelijkheid: of een subsidie waarmee gewerkt kan worden of helemaal geen subsidie. Van de nu geadviseerde 7500 gulden, waarmee toch instemming met het bestaan van het koor wordt betuigd, kan niet eens de repetitieruimte worden betaald. Volgens de Raad voor de Kunst is het Koor Nieuwe Muziek te professioneel om het te subsidieren via de regeling voor amateurische kunst en kunstzinnige vorming. Dirigent Huub Kerstens: 'Ons kan niet worden verweten dat het niveau van de zestig amateurs zo hoog is. En van de 15.000 Nederlandse koren zijn we het enige omvangrijke koor dat zich uitsluitend bezighoudt met hedendaagse muziek.'