Kok: gulden blijft vast aan Duitse mark

DEN HAAG, 16 febr.- De gulden moet gekoppeld blijven aan de Duitse mark. De voorgenomen monetaire eenwording tussen de Bondsrepubliek en de DDR zal geen gevolgen hebben voor het Nederlandse monetaire beleid, dat zich onverminderd blijft richten op de D-mark. Minister Kok (financien) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.

'Handhaving van de vaste verhouding van de gulden tot de D-mark biedt volgens Kok 'het beste vooruitzicht op een relatief lage inflatie en rente'.

Kok erkent in zijn brief dat de voorstellen voor een Duitse monetaire unie tot onzekerheid hebben geleid op de financiele markten, waardoor de rente is gestegen. Deze 'risicopremie' kan volgens Kok weer verminderen als de markten zekerheid krijgen over de voortzetting van een stabiel monetair beleid in de Bondsrepubliek. Voor de Nederlandse schatkist heeft de recente golf van rentestijgingen negatieve gevolgen. De rentestijging die zich heeft voltrokken, dreigt de begrotingsproblemen in 1991 en volgende jaren te vergroten, aldus Kok. Als de rente de rest van dit jaar op het huidige niveau blijft, een procent hoger dan in de ramingen werd aangenomen, levert dit in 1991 een verzwaring van de rentelasten met 600 miljoen gulden op. Pag.9: De DDR als stofzuiger