Kohl en Mitterrand akkord met EG-top over Duitsland

PARIJS, 16 febr. - De Westduitse bondskanselier, Helmut Kohl, en de Franse president, Francois Mitterrand, steunen het initiatief om spoedig een speciale top van de Europese Gemeenschap over de Duitse eenwording te houden. Kohl kan echter niet met Mitterrand meegaan in diens streven de economische en monetaire integratie van de EG te versnellen. Het voorstel een speciale EG- top over de Duitse eenwording te beleggen werd deze week door de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, gedaan in het Europese parlement. De Ierse regering maakte daarna bekend dat zij het idee al aan het uitwerken was. Ierland is tot juli voorzitter van de EG. De top zou in april moeten plaatshebben om rekening te kunnen houden met de resultaten van de Oostduitse verkiezingen, die op 18 maart gehouden worden. Na afloop van een diner gisteravond in het Elysee zei Kohl het met zijn gastheer, Mitterrand, eens te zijn dat een koppeling moet worden gelegd tussen de versnelling van de Duitse en die van de Europese eenwording. Hij toonde begrip voor de wens van Mitterrand extra vaart te zetten achter de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in de EG door de zogeheten de intergouvernementele conferentie, die voor december op het programma staat, naar voren te schuiven.

De bondskanselier kon echter aan vervroeging van de intergouvernementele conferentie zijn medewerking niet verlenen, officieel wegens zijn drukbezette agenda maar op de achtergrond spelen de parlementsverkiezingen in de Bondsrepubliek mee die op 2 december zullen worden gehouden. Mitterrand zei gisteren dat hij Kohls standpunt 'heel goed kon begrijpen'.

Kohl maakte een verschil tussen aspecten van de Duitse eenwording die 'de Duitsers zelf kunnen oplossen en de kwesties van ontwapening en de toekomstige verhouding tussen de allianties, die in een internationaal kader thuishoren'.

Beide leiders onderstreepten dat van een neutraal Duitsland geen sprake kon zijn. Kohl: 'Een geneutraliseerd Duitsland willen ik en de meerderheid van de Duitsers niet'.

Pag.5: Stevig debat in Bonn