Kamer verlangt meer informatie van minister

DEN HAAG, 16 febr. - De Tweede Kamer vindt dat minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid onvoldoende informatie geeft over de werkgelegenheidsplannen voor langdurig werklozen en jongeren. Tijdens het debat over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigerde De Vries dieper in te gaan op het overleg met werkgevers en werknemers over banenpools voor langdurig werklozen en het Jeugd Werkgarantieplan dat vooral jongeren aan werk moet helpen. Het overleg wordt gevoerd binnen de nieuwe tripartiete structuur van arbeidsvoorziening, waarin werkgevers, werknemers en overheid op gelijkwaardige basis verantwoordelijkheid voor het beleid hebben. De Vries vindt dat hij terughoudend moet zijn, omdat zijn uitspraken de nog lopende onderhandelingen met werkgevers en werknemers nodeloos zouden kunnen belasten. Volgens het VVD-Kamerlid Linschoten bevestigt de houding van de minister de vrees van de Kamer dat het parlement buiten spel komt te staan door volledige deling van verantwoordelijkheden met sociale partners. De Tweede Kamer heeft tijdens debatten over de nieuwe tripartiete structuur voor de arbeidsvoorziening herhaaldelijk op dit gevaar gewezen. Linschoten constateerde gisteren dat nu blijkt 'dat de Kamer er pas aan te pas komt als iets helemaal rond is'.

Groen Links-Kamerlid Brouwer schamperde dat de Kamer 'beter Karin Adelmund van de FNV kan bellen als zij informatie wil over het overheidsstandpunt dan Bert de Vries'.

Volgens de minister is er geen sprake van dat hij 'wegkruipt' achter de sociale partners. Hij vroeg de Kamer meer vertrouwen te hebben in de samenwerking met werkgevers en werknemers. 'Het is een kwestie van wennen. Daar heb ik alle begrip voor. Maar de Kamer moet maar denken: onze tijd komt nog. Daar zullen we gebruik van maken', aldus De Vries.