Kabinet stelt besluit over bouw tunnels uit

DEN HAAG, 16 febr. - Het kabinet heeft vanochtend op aandrang van de PvdA-ministers besloten de beslissing over de bouw van vier nieuwe tunnels in de Randstad uit te stellen tot 20 april. CDA-minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) had met de beslissing niet zo lang willen wachten. Het uitstel betekent dat een beslissing over de tunnels onderdeel wordt van het totale verkeers- en vervoersbeleid dat het kabinet in april wil presenteren. Maij-Weggen wilde met name dat over de bouw van de Tweede Coentunnel (Amsterdam) en de Wijkertunnel (Velsen) al voor 1 april een besluit zou worden genomen. De PvdA-ministers Alders (milieu en ruimtelijke ordening) en Kok (financien) hebben zich tegen de haast van Maij-Weggen verzet. Zij stelden zich op het standpunt dat een besluit over de tunnels niet geisoleerd moet worden genomen. Het blijft onduidelijk of de tunnels nu wel of niet worden gebouwd.

Behalve de twee tunnels in Noord-Holland gaat het om de Tweede Beneluxtunnel en de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. Minister Maij-Weggen zou wel mogen doorgaan met de onderhandelingen voor de twee Noordhollandse tunnels, waarvoor zich particuliere investeerders hebben gemeld. De minister wil dat ze net als de tunnel onder de Noord bij Alblasserdam, die al in aanbouw is, privaat worden gefinancierd, zodat ze in eerste instantie niet op kosten van de Staat worden gerealiseerd. Het kabinet wil dat er verder wordt gestudeerd op het systeem van rekening-rijden. Dit systeem van elektronische tolheffing, dat vooral bedoeld is om het autorijden in de spitsuren te beperken, moet straks ook het geld opleveren om de particuliere financiers van de tunnels af te betalen. Bestuurders van de drie Randstadprovincies (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) en de vier grote steden hebben er deze week nog op aangedrongen de tunnels wel te bouwen. Zij vinden dat daarbij vooral moet worden bekeken of ze vooral kunnen worden gebruikt voor het openbaar vervoer.

    • John Kroon