Israel valt over instemming met een Duitsland

TEL AVIV, 16 febr. - De Israelische minister van buitenlandse zaken Moshe Arens is vandaag onder zwaar vuur gekomen wegens zijn instemming met hereniging van Duitsland. 'Dat is een zonde tegen de geschiedenis en een belediging van de holocaust', citeert het blad Maariv op de voorpagina een van Arens' collega's in de regering van nationale eenheid. De opwinding is ontstaan naar aanleiding van een door het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken uitgegeven verklaring na het onderhoud dat Arens gisteren in Bonn had met zijn Westduitse collega Hans Dietrich Genscher. Daarin wordt gezegd dat Arens zijn volledige vertrouwen heeft uitgesproken in de Westduitse democratie en haar instellingen en daarom ook 'volledig vertrouwen heeft in een herenigd Duitsland'.

Eerder had premier Yitzhak Shamir in een briefwisseling met bondskanselier Helmuth Kohl scherp stelling genomen tegen hereniging van Duitsland. Gisteren bracht Arens volgens de Israelische pers de hartelijke groeten van Shamir aan Kohl over. De door Maariv aangehaalde, geschokte (Likud)minister zei dat 'het onvoorstelbaar is dat het land van de joden zo onverschillig reageert'.

Volgens deze bewindsman dient Israels standpunt inzake de Duitse kwestie niet alleen in de regering te worden bepaald, maar ook in de Knesset, het parlement. Hij suggereerde zelfs het houden van een referendum. De minister herinnerde eraan dat Menahem Begin in de jaren vijftig de bevolking mobiliseerde tegen de bereidheid van David Ben Gurion Westduitse herstelbetalingen te aanvaarden. 'Uitgerekend een Likud-minister geeft Duitsland joodse instemming met hereniging, zonder dat de zaak in de regering is besproken', beklaagt hij zich. Een eveneens door Maariv aangehaalde socialistische bewindsman zei niet te kunnen geloven dat de joden vooraan staan om Duitse hereniging te aanvaarden. 'Wij maken een vergevingsgezinder indruk dan de meeste Europese landen', zei hij.

In Bonn heeft minister Genscher zijn Israelische gast beloofd in Brussel verzet te zullen aantekenen tegen het EG-besluit, op aanbeveling van het Europese parlement, de wetenschappelijke samenwerking met Israel te bevriezen uit protest tegen aspecten van de Israelische bezettingspolitiek. Volgens Maariv hebben de Westduitse leiders Arens in Bonn bovendien de toezegging gedaan, dat 'Berlijn' na de hereniging van Duitsland de wapenleveranties zal staken aan Arabische landen die in staat van oorlog met Israel verkeren. Ook zou Arens zijn toegezegd dat West-Duitsland een einde zal maken aan de betrokkenheid van Westduitse ingenieurs bij de ontwikkeling van raketten in Arabische landen.