Hoogovens wil tot afspraken komen over werk

ROTTERDAM, 16 febr. - Hoogovens is bereid om in het kader van de nieuwe CAO hardere afspraken te maken over de toekomstige werkgelegenheid bij het staalconcern. De directie zegt 'goede nota' te hebben genomen van de gerezen onvrede onder het personeel over het uitblijven van een werkgelegenheidsgarantie. Een woordvoerder van Hoogovens wilde vanmorgen geen nadere mededelingen doen. De CAO-onderhandelingen bij Hoogovens zijn vanmiddag hervat, nadat vorige week een conflict was gerezen over de sociale gevolgen van eventuele nieuwe reorganisaties. De onderneming weigerde een garantie tegen gedwongen ontslagen te geven. De industriebonden van FNV en CNV stelden Hoogovens deze week een ultimatum om met 'serieuze voorstellen' voor een nieuwe CAO te komen. Hoogovens wilde tot dusver geen harde toezeggingen over de werkgelegenheid doen omdat het onzeker is of de huidige opleving van de internationale staalmarkt zich op de langere termijn zal voortzetten. Als partijen elkaar vanmiddag op het punt van de werkgelegenheid weten te vinden, is snelle overeenstemming over een nieuwe CAO mogelijk. Op het materiele vlak hadden directie en vakbonden al vrijwel een akkoord bereikt. Het eindbod van Hoogovens - 3,75 procent loonsverhoging, twee procent eenmalige uitkeringen en een hogere winstdeling - is royaler dan de recente CAO's in de metaalindustrie en metaalnijverheid. In de bouwnijverheid waren vandaag rondom het middaguur zevenduizend werknemers in staking op meer dan vierhonderd bouwplaatsen. De bonden kwamen gisteren uit op een totaal van ruim zesduizend stakers bij zo'n 350 bouwwerken. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, de werkgeversorganisatie, spreekt van 2.600 stakers. Na het weekeinde wordt er weer een uitbreiding van de staking verwacht.

ANWB De Dienstenbond FNV wil tenminste 75 extra banen voor migranten bij de ANWB. Dat is een van de voorstellen voor het CAO-overleg dat volgende week begint. Een ander is een loonsverhoging van 2 procent in een eenjarige CAO. De arbeidsbureaus hebben genoeg gemotiveerde en gekwalificeerde migranten beschikbaar die willen werken als automonteur of als reisinformatrice, stelt de bond. De werkweek bij de ANWB is nu 38 uur. In drie jaar tijd wil de bond naar een 35-urige werkweek. Verder moet de VUT structureel van 61 naar 60 jaar. In de oude cao is al een prijscompensatie opgenomen. Bij de ANWB werken ruim 2.800 mensen.