Het Kremlin komt met wet op eigendom

MOSKOU, 16 febr. - De Opperste Sovjet bespreekt vandaag het controversiele wetsvoorstel over het eigendom, dat, zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd, de weg vrij moet maken voor prive-eigendom in de Sovjet-Unie en een einde moet maken aan het monopolie van het staatseigendom. Volgens vice-premier Leonid Abalkin, die het wetsvoorstel gisteren presenteerde, is het woord 'prive-eigendom' niet in de wet opgenomen omdat dat het door de bevolking als een 'verdacht woord' wordt beschouwd. 'De maatschappij staat negatief tegenover de term prive-eigendom', aldus Abalkin en de wet, alweer de tweede versie, hanteert dan ook de mistige term 'eigendom van burgers'. In feite komt dat op hetzelfde neer en veel gedeputeerden verbaasden zich gisteren tijdens de debatten dan ook over dit puritanisme. 'Ik ken maar twee vormen van eigendom, mijn en dijn, maar in de wet worden er om een of andere reden talloze genoemd', zei een gedeputeerde verbaasd. Een burger mag huizen, woningen, geld, aandelen en obligaties bezitten en 'produktiemiddelen voor het voeren van landbouw- en andere bedrijfjes'.

Vooral dit laatste punt - het bezitten van produktiemiddelen - is een ideologisch moeilijke kwestie, evenals het indienstnemen van arbeidskrachten, dat door de wet ook mogelijk wordt gemaakt. 'Uitbuiting van de ene mens door de andere' blijft verboden. De ruimtevaartindustrie, transportmiddelen, energievoorziening, communicatiemiddelen, militaire objecten en staatsbanken blijven in handen van de staat. Wat niet voorzien is in de wet is het erfrecht.

Een individu heeft het recht huizen, datsja's of garages te kopen en zijn familie krijgt bij zijn dood het recht het bezit opnieuw aan te schaffen, aldus het wetsontwerp, waarvan de Opperste Sovjet vandaag beslist of ze nog een derde versie wil.

    • Laura Starink