Asiels vol met zeevogels die met olie zijn besmeurd

ZEIST, 16 febr. - De vogelasiels langs de kust hebben de laatste dagen opnieuw ruim 400 met olie besmeurde zeevogels binnengekregen. Het gaat vooral om zeekoeten en alken. Volgens de Vogelbescherming worden veel verzwakte vogels, die anders op zee zouden sterven, door de aanhoudende stormen naar de kust geblazen. Een aantal asiels is in de problemen geraakt met de opvang van vogels omdat er nog honderden zitten die een paar weken geleden zijn binnengekomen. De aantallen olievogels die nu in de asiels zitten, geven aan hoe ernstig het gesteld is met de vervuiling van de Noordzee, aldus Vogelbescherming. 'Ongeveer 75 procent van de vogels die in de asiels terecht komen, overleven het', zegt een woordvoerder van het vogelasiel De Houtsnip in Hoek van Holland. De dieren verblijven gemiddeld twee weken in de asiels. In De Houtsnip zijn op dit moment ongeveer vijftig vogels ondergebracht. Plaatsvervangend directeur N. de Haan noemt het 'een internationaal schandaal van de eerste orde' dat nu al tientallen jaren dagelijks duizenden vogels een ellendige dood op zee sterven als direct gevolg van olielozingen. Hij vindt het steeds moeilijker te geloven dat de betrokken regeringen en rijke olie- en scheepvaartmaatschappijen met gebruikmaking van de huidige stand van de techniek samen deze vervuiling niet op korte termijn kunnen beeindigen. Begin maart is de derde ministersconferentie over de Noordzee.

Volgens De Haan zal dan blijken 'of de wil aanwezig is en de middelen worden ingezet om dit relatief eenvoudige milieuprobleem op te lossen'.

Een medewerker van vogelasiel De Houtsnip in Hoek van Holland met een met olie besmeurde zeekoet. (Foto NRC Handelsblad/ Chris de Jongh)