Argentinie en Engeland herstellen betrekkingen

MADRID, 16 febr. - Argentinie en Groot-Brittanie hebben besloten hun diplomatieke betrekkingen te herstellen, acht jaar nadat deze werden verbroken als gevolg van de oorlog om de Falkland/Malvina-eilanden. Dit is gisteren bekendgemaakt in Madrid, waar vertegenwoordigers van beide landen enige maanden over de kwestie hebben vergaderd.

De Britten zullen de 'beschermde zone' rond de eilanden opheffen.

Dit betekent dat ook grotere Argentijnse schepen zich weer binnen een straal van 225 kilometer van de eilandengroep mogen begeven, wanneer zij tenminste hun aanwezigheid tijdig melden. Hetzelfde geldt voor de Argentijnse vloot en luchtmacht. Beide partijen hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van hun militaire manoeuvres. De overeenkomst betekent niet dat Argentinie zich neerlegt bij de Britse soevereiniteit over de Falklands (Malvinas). De twist hierover zal echter niet gewapenderhand maar via de Verenigde Naties worden voortgezet. Groot-Brittanie is overigens niet van plan de troepensterkte op de eilanden te verminderen. De Britse onderhandelaar, VN-vertegenwoordiger Sir Crispin Tickell, zei gisteren in Madrid dat de huidige bezetting al minimaal is en daarom zal worden gehandhaafd. De herstelde betrekkingen tussen de beide landen zullen niet alleen gestalte krijgen door het uitwisselen van nieuwe ambassadeurs maar ook symbolisch worden bezegeld met een gezamenlijk bezoek aan de graven van de circa duizend slachtoffers van de oorlog. Buenos Aires heeft vrijwel direct onderminister van buitenlandse zaken Mario Campora op de post in Londen benoemd, zo meldt het persbureau Reuter uit de Argentijnse hoofdstad. Samen zullen de twee landen zich ook inzetten voor het economisch herstel van het gebied. Eerste voorwaarde daarvoor is het openen van nieuwe verbindingen tussen de Falklands en het vasteland van Argentinie. De twee mogendheden zullen verder gezamenlijk de visstand bewaken en maatregelen op milieugebied treffen. De Britten hebben verder toegezegd zich te zullen inzetten voor de bevordering van contacten tussen Argentinie en de EG. Deze laatste mogelijkheid is een sterke stimulans voor de Argentijnen geweest om het diplomatieke conflict tot een oplossing te brengen. President Carlos Menem hoopt de Argentijnse economie die in desastreuze staat verkeert, nieuwe impulsen te geven door het openen van exportkanalen naar Europa. Tot dusver was de verstoorde verstandhouding met het Verenigd Koninkrijk een van de belemmeringen voor verdere toenadering tot Europa.