Apartheid

Het Internationale Olympische Comite (IOC) is bereid Zuid-Afrika een nieuwe kans te geven. Een speciale commissie van het IOC, belast met apartheid, bekijkt volgende week in Koeweit of de recente politieke veranderingen in het land een terugkeer van Zuid- Afrika in de Olympische beweging rechtvaardigen. Juan Antonio Samaranch, voorzitter van het IOC, maakte de heroverweging gisteren in Jordanie bekend. 'We zullen de huidige ontwikkelingen in Zuid-Afrika nauwgezet bestuderen', verklaarde Samaranch. 'Of op korte termijn de boycot wordt opgeheven, durf ik niet te zeggen. Eventuele beslissingen zullen in ieder geval in overleg en met de volledige goedkeuring van de Afrikaanse lidstaten worden genomen.'