Alloctone ambtenaren laken beleid Amsterdam

AMSTERDAM, 16 febr. - De Amsterdamse gemeente-ambtenaren van buitenlandse afkomst, verenigd in het Gemeentelijk Allochtonen Overleg (GAO), zijn zeer ontevreden over de resultaten van het beleid om meer allochtonen aan te stellen bij de gemeente. Dit bleek gisteren tijdens de Gemeentelijke Allochtonendag, waar enkele honderden ambtenaren uit migrantengroepen bijeen waren. Als gevolg van het 'positieve actiebeleid' van de gemeente maken allochtonen nu 7,2 procent uit van het Amsterdamse ambtenarenkorps.

Het stadsbestuur heeft toegegeven dat dit resultaat teleurstellend is. Van de Amsterdamse bevolking bestaat ruim twintig procent uit migranten. Het GAO is de eerste Nederlandse organisatie van werknemers op etnische basis, een vorm van belangenbehartiging die in de Verenigde Staten veel voorkomt. Het GAO is al drie jaar een officiele gesprekspartner van de gemeente en kan gevraagd of ongevraagd adviezen uitbrengen. Bij meer dan twintig gemeentelijke diensten heeft het GAO pressiegroepen die ernaar streven meer migranten in dienst te nemen en hun promotiekansen te verhogen. Ellin Robles, een van de oprichters van het GAO en vorig jaar onafhankelijke kandidate van Groen Links voor de Tweede Kamer, betoogde tijdens de Allochtonendag dat 'positieve actie' meer behelst dan een werkgelegenheidsbeleid voor migrantengroepen.

'Het gaat om het wegwerken van achterstanden op alle terreinen van het maatschappelijk leven', aldus Robles.