Alders: overheid heeft hulp nodig bij grote plannen

AMSTERDAM, 16 febr. - De overheid wil investeren in projecten van grootstedelijke allure om internationaal gezien niet achterop te raken, maar zij kan dat niet alleen. Samenwerking met particulieren is nodig. Plannen voor stedelijke vernieuwing moeten echter niet binnenskamers worden beklonken tussen enkele leden van het college van B en W en een projectonwikkelaar of belegger. Dit zei minister J. G. M. Alders (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) gisteren in Amsterdam op een conferentie over publiek-private samenwerkingsvormen. Vertegenwoordigers van zes grote gemeenten, beleggingsmaatschappijen, projectontwikkelaars en bewonersorganisaties waren bijeen om knelpunten te inventariseren in de samenwerking tussen (gemeentelijke) overheid en bedrijfsleven bij grootschalige stedelijke vernieuwingsprojecten. Hoe kunnen bijvoorbeeld bewoners en gebruikers het beste hun invloed doen gelden bij de ontwikkeling van 'top-locaties', zoals voorgenomen aan de Kop van Zuid in Rotterdam of de IJ-oevers in Amsterdam? De grote stadsvernieuwingsprojecten van de afgelopen jaren bleken alleen kans van slagen te hebben als de bewoners meedachten en meededen. Zo ontstonden bewonersorganisaties die op gelijkwaardige wijze meepraatten over de renovatie van hun buurt.

Maar bij de start van de grootschalige nieuwe projecten heerst er onzekerheid over de verantwoordelijkheden van alle partijen. Ook is het de vraag hoe de oude wijken kunnen meeprofiteren van de verwachte opleving aan de grens van hun territorium.

In Amsterdam is daartoe een Buurt-Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) opgericht in de Spaarndammer-Zeeheldenbuurt, met plannen om het leef- en werk milieu in de wijk te verbeteren. Alders noemde dit soort initiatievan interessant, maar meende dat zij niet gekoppeld zouden moeten worden aan de projecten voor stedelijke vernieuwing, om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te maken. Amsterdam helpt de BOM met een aanloopsubsidie. Wethouder Etty (financien) riep ontwikkelaars en institutionele financiers op de BOM mede te ondersteunen. J. van Rijs van projectontwikkelaar MBO-Amlyn meende echter dat alleen geld geven 'funest' is. De buurt heeft meer aan deskundige inbreng: bovendien werkt dat geen afhankelijkheid in de hand.

Van Rijs vroeg zich voorts af hoe de gemeenten de delegatie van bevoegdheden aan ontwikkelaars en institutionele beleggers voor de projecten gaan vastleggen.