Akkoord over reorganisatie GEM is rond

ROTTERDAM, 16 febr. - Verdere afvloeiing van personeel bij de Graan Elevator Maatschappij (GEM) is voorlopig van de baan. Vakbonden en directie hebben vanochtend vroeg een akkoord gesloten over de reorganisatie waarin het werk voor het huidige personeel wordt gegarandeerd. De directie stelde aanvankelijk dat de GEM, 's werelds grootste overslagbedrijf voor granen en hun substituten, alleen concurrerend kon blijven indien het personeelsbestand naar ongeveer 500 mensen teruggebracht zou worden. Het bedrijf leed afgelopen jaar een aanzienlijk verlies. Midden vorig jaar werkten er nog 850 mensen bij de GEM. Het personeel werd een vertrekpremie geboden van netto ongeveer 60.000 gulden.

Omdat onvoldoende mensen daarvan gebruik maakte, hield de directie rekening met gedwongen ontslagen. Vakbondsbestuurder C. van der Knaap van de vervoersbond CNV stelt dat nu een akkoord is bereikt over een nieuwe organisatiestructuur waarin voor ieder van de huidige 570 werknemers plaats is. De technische dienst aan de Brielse Maas, waar ongeveer dertig man werkt, wordt gesloten en ondergebracht bij de terminal in Europoort. De terminal in de Botlek wordt ingekrompen tot een kleine eenheid met slechts twee elevatoren, een soort stofzuigers waarmee het graan uit de schepen wordt gezogen. In Europoort zal met tien elevatoren worden gewerkt (nu 11). Een aantal arbeidsplaatsen blijft behouden doordat afspraken zijn gemaakt over een flexibelere inzet van personeel. Te vaak was er op de eene plaats niets te doen terwijl er elders tekorten waren. Meer mensen zullen bijvoorbeeld indien noodzakelijk op bulldozers werken die in de schepen het graan naar de elevator schuiven. Ook kan tussen de Botlek en Europoort makkelijker met mensen worden geschoven. In tegenstelling tot eerdere plannen, worden de ploegbazen gehandhaafd.

Verder hopen bonden en directie dat het akkoord de rust onder het personeel terugbrengt waardoor het hoge zieketeverzuim (nu twintig procent) kan afnemen. De vertrekregeling zal per 1 maart worden ingetrokken. Het is de bedoeling dat een maand later de GEM met de nieuwe structuur van start gaat. Gem-directeur ir. D. N. Buhrmann wijst erop dat daarna nog veel te regelen valt. 'Maar het akkoord dat we nu hebben gesloten is een uitstekende basis, ik denk dat het voor iedereen goed is'.