Abel Cahen ontwerpt nieuwe vleugel Van Abbe Museum

EINDHOVEN, 16 febr. - Het Van Abbe Museum in Eindhoven heeft de architect Abel Cahen verzocht een ontwerp te maken voor een uitbreiding van het museum. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag van fl.235.000 uitgetrokken. Na de presentatie van Cahens plan beslist de raad de komende winter of de achttien miljoen gulden die de nieuwe vleugel zal kosten beschikbaar worden gesteld. De laatste uitbreiding van het museum dateert uit midden jaren zeventig en was bedoeld als tijdelijk soelaas voor tien jaar. Deze aanbouw verdwijnt als het plan van Cahen doorgaat. In dat geval komt er volgens een woordvoerster van het museum eindelijk ruimte voor de vaste collectie van 2500 kunstwerken, die nu niet of nauwelijks kunnen worden getoond.

Voor de uitbreidingen van de musea in Groningen en Maastricht is contact gezocht met Italiaanse architecten, respectievelijk Alessandro Mendini en Aldo Rossi. Boymans-Van Beuningen in Rotterdam heeft net als het Van Abbe Museum een Nederlandse architect ingeschakeld, Hubert-Jan Henket. Hij had ook een ontwerp gemaakt voor het Nederlandse Architectuurinstituut. Volgende week begint, als eerste fase van de uitbreiding, de bouw van een kunstnijverheidspaviljoen aan de achterkant van het museum.