Voorspelling

Soms zijn er van die dingen waarbij het verstand stil staat. Nostradamus, de vermaarde zestiende eeuwse Franse ziener, heeft dat deze keer bij mij althans voor elkaar gekregen.

Verliefd werd ik op Nostradamus toen ik zijn naam en profetieen kon gebruiken om mij uit een netelige situatie te redden. Het was zeven jaar geleden op het moment dat de oorlog tussen Irak en Iran in volle hevigheid woedde. Als deelnemer aan het NOS-journalistenpanel Tussen het Nieuws werd mij plompverloren voor de radio gevraagd of ik de mening van G. B. J. Hilterman zou kunnen onderschrijven dat Europa niet bang behoefde te zijn voor een Islamitische overheersing naar aanleiding van dreigementen van Khomeiny in die richting.

Spits kon ik reageren door te zeggen dat Hilterman dan zeker de voorspellingen van Nostradamus omtrent dit gevaar niet had gelezen. Zei Nostradamus immers niet in een van zijn kwatrijnen dat aan het einde van deze eeuw wel degelijk een dergelijke overheersing in Europa zou worden ingezet? Dat varkentje had ik even mooi gewassen en bij mijn mede-panelleden een stevig punt gescoord. Over het waarheidsgehalte van de voorspellingen van Nostradamus werd gelukkig niet doorgevraagd - anders had ik moeten toegeven dat ik daar de nodige twijfels bij had.

Afgelopen week belde iemand met de vraag of ik wel eens van Nostradamus had gehoord. Met bovenstaand verhaal kon ik dat bevestigend beantwoorden. 'Dan heb jij Nostradamus zeker nooit echt gelezen', zei hij en citeerde uit het boek van Dr. N. Alexander Centerio dat oorspronklijk in 1977 werd uitgegeven: De banneling zal terugkeren, De vijand wordt een verrader genoemd, Meer dan ooit zal zijn tijd zegevieren, drieenzeventig jaar zullen in het teken van de dood staan. Centerio (pseudoniem voor de overleden Beierse filoloog Zentgraf) voegt daar aan toe dat het voor de lezer die enigszins met de taal van Nostradamus bekend is, het zonneklaar is dat het hier om de Oktoberrevolutie in Rusland gaat. 'De bannelingen uit Siberie keren terug, nemen onder Lenin de macht over en liquideren duizenden politieke tegenstanders. Ook de volgende decennia onder Stalin, die veel van zijn landgenoten liet doden, stonden maar al te zeer in het teken van de dood; denk hierbij ook aan de bijzonder grote verliezen die Rusland in de Tweede Wereldoorlog leed', zo licht Centurio toe. 'Zonder twijfel maakte Rusland een enorme technische ontwikkeling door. Denk bijvoorbeeld aan de successen in de ruimtevaart', zo verklaart hij verder de derde regel.

De argwanende lezer die nu nog zijn schouders ophaalt kan om het volgende toch echt niet meer heen: juist vorige week gaf het Centraal comite in de Sovjet-Unie het machtsmonopolie van de Communistische Partij op door het Congres voor te stellen artikel 6 uit de Grondwet te schrappen.

Het zit hem in het getal 73 dat mijn verstand stil doet staan. Tellen we dat getal op bij het jaar waarin de Oktoberrevolutie plaatsvond, 1917, dan is de uitkomst 1990. 'We hebben er al op gewezen dat omstreeks die tijd de Aziaten in beweging zullen komen', voegt Centurio op grond van voorspellingen van de 422 jaar geleden overleden pestarts Michel Notradame daar nog waarschuwend aan toe.

Ik ga Chinees leren.

HENK KOOL Nostradamus