Verzekeraars stoppen met handel in aandelen

ROTTERDAM, 15 febr. - Verzekeraar Nationale-Nederlanden zal nauwelijks meer Nederlandse aandelen kopen of verkopen. Dit zegt bestuurslid drs A. G. Jacobs van Nationale, die (Koninklijke Olie niet meegerekend) nu circa 5 procent van alle Nederlandse aandelen bezit.

Dit nieuwe beleid van Nationale Nederlanden, dat waarschijnlijk door de andere verzekeringsmaatschappijen zal worden gevolgd, is een reactie op het wetsvoorstel om de koerswinsten van de eigen beleggingsinstellingen van de verzekeraars anders dan in het verleden te onderwerpen aan vennootschapsbelasting. Dit wetsontwerp is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en moet alleen nog langs de Eerste Kamer.

Wanneer de grote verzekeraars niet meer in Nederlandse aandelen handelen, zal dat een ernstige tegenslag zijn voor het initiatief om van Amsterdam een Europees financieel centrum te maken. De verzekeraars vinden echter dat het beursbestuur hen te weinig heeft geholpen om de in hun ogen onrechtvaardige belastingmaatregel tegen te gaan.

Pag.13: 'Ik koop alleen nog maar trommelpapier'

    • Paul Frentrop