Vals geld kan gemaakt op het kopieerapparaat

ROTTERDAM, 15 febr. - De Nederlandsche Bank heeft het blad Actueel gedagvaard en eist in kort geding dat het nummer van deze week uit de handel wordt genomen.

Vanochtend lag het nummer in 8000 verkooppunten met een oplage van 100.000 te koop. In dat nummer wordt beschreven hoe met moderne kopieerapparatuur vals geld kan worden gedrukt. Uitgever van Actueel is de Vrijbuiter in Breda.

Hoewel over de inhoud van de dagvaarding vandaag rond het middaguur nog werd overlegd wordt aangenomen dat De Nederlandsche Bank eist dat geen uitlatingen meer worden gedaan over demanier waarop geld gekopieerd kan worden. Een verslaggever gaf in een week tijd zonder problemen vele duizenden guldens 'kopieergeld' uit. De redactie van het blad wijst in een verweer op het belang van het artikel. 'De Nederlandsche Bank maakt weinig kans. Het heeft een waarschuwend karakter. Wij publiceren iets dat de onderwereld al lang heeft uitgevonden.'