Tweede-Kamerleden willen eigen vergoeding verhogen

DEN HAAG, 15 feb. - Tweede Kamerleden moeten meer gaan verdienen. Een commissie onder leiding van ex-staatssecretaris Dees heeft in een rapport voorgesteld de bruto jaarvergoeding te verhogen van 103.000 naar 107.814 gulden. Volgens Dees, een van de vice-voorzitters van de Tweede Kamer, kan zo een scheve verhouding worden rechtgetrokken. Daarnaast moeten alle Kamerleden een onbelastbare onkostenvergoeding van 11.500 gulden per jaar krijgen. Het advies van Dees is slechts voorlopig. Zijn commissie stelt voor om een groep externe deskundigen een nader onderzoek te laten verrichten. Volgens Dees moeten de Kamerleden van zeven dienstjaren op de ambtelijke schaal 14 naar negen dienstjaren. De buitenstaanders zouden via een 'functiewaarderings-onderzoek' moeten nagaan of Kamerleden wellicht niet op een andere manier gehonoreerd moeten worden. Met name de fracties van CDA en VVD hebben daarop aangedrongen omdat ze hopen dat zo zal blijken dat parlementariers onder-betaald worden.

In de commissie kon men het niet eens worden over de vraag of alle Kamerleden een jaarkaart voor het openbaar vervoer moeten krijgen. Groen Links had daarop aangedrongen. Meningsverschillen zullen ook rijzen rond de 'auto-met-chauffeur'. Volgens de commissie moet de voorzitter van de Tweede Kamer daarover de beschikking krijgen. Maar oud-minister Brinkman, nu fractieleider van het CDA, vindt dat ook de voorzitters van de fracties recht hebben op een auto-met-chauffeur.