Topsport inspireert managers

LAREN, 15 febr. - PSV-trainer Hiddink nam 35 minuten de tijd voor krachtige uitspraken op het congres 'Werken met topteams' onderwerpen die alle driehonderd aanwezige managers tot hun genoegen herkenden uit de sport. Daarna vertrok de trainer, tot verbazing van de managers, per helicopter uit het Singer Museum te Laren naar zijn elftal dat zich voorbereidde op de bekerstrijd gisteravond tegen de eerste divisieploeg Emmen (4-0). Door zijn voortijdige vertrek ontbrak de voetbalcoach bij de panel-discussie aan het einde van het programma. Ir. F. W. Huibregtsen van McKinsey hield vier korte inleidingen over het congresthema. Daarna werd telkens door drie beschaafde interviewers een autoriteit op het desbetreffende terrein aan de tand gevoeld.

Naast Hiddink traden als leiders van topteams aan: de bevelhebber der zeestrijdkrachten vice-admiraal jhr. H. van Foreest, mr. J. J. C. Alberdingk Thym, ex-voorzitter van de raad van bestuur van Wolters Kluwer, en president-directeur E. J. Wintzen van software-gigant BSO/Beheer. Een gedachtenwisseling van de overige sprekers met de voetbalcoach had ongetwijfeld een boeiend inzicht opgeleverd in de overeenkomsten en tegenstellingen tussen bedrijfsleven en sport aan de top. De symbiose tussen deze twee gebieden werd nu in de panel-discussie verwoord door Wintzen. Op een vraag uit de zaal - 'moet de leider af en toe ook kunnen volgen?' - riep hij het beeld op van de skileraar die blindelings gevolgd wordt op het besneeuwde en hellende terrein waar iedereen zijn meesterschap erkent. 'Ook de topmanager gaat achter zo'n jongen aan', stelde Wintzen. 'Maar als we hem ergens anders tegenkomen, is hij plotseling niet meer dan een Zwitserse boer.' Voor en na het programma werden de 300 aanwezigen uitgenodigd met een druk op een knop hun mening te geven over tien stellingen. 'Crises werken louterend en stimulerend. Elk team dient daarom van tijd tot tijd een crisis te creeren', luidde bijvoorbeeld stelling zeven. De uitslagen maakten duidelijk dat de visies van voetbalcoach Hiddink hun sporen hadden achtergelaten in het stemgedrag van de zaal. Het functioneren van een sporteam kan kennelijk als voorbeeld dienen voor het bedrijfsmanagement. De voorbeeldfunctie die sport heeft werd ook door de sprekers benadrukt. 'Ik heb honderden binnen- en buitenlandse relaties', zei Huibregtsen op een bepaald moment. 'Ik merk altijd dat samen zeilen of onderwatersport de verstandhouding met die mensen aanzienlijk verdiept, al gaat het maar om zo'n bezigheid gedurende drie of vier uur.'

Huibregtsen is dan ook de belangrijkste kandidaat voor het voorzitterschap van het Nederlands Olympisch Comite.