Top VNU weigert in te grijpen bij Londense dochter; Actie Britse journalisten

HAARLEM, 15 febr. - 'Nee, ik teken niet. Ik werk voor het bestuur', zei een werkneemster van VNU tegen de zeven Britse journalisten die bij de ingang van het hoofdkantoor van het uitgeversconcern om handtekeningen vragen. De actievoerders probeerden gisteren in Nederland steun te krijgen in hun conflict met de Londense tak van VNU, uitgever van twintig vakbladen.

De zeven maken deel uit van een groep van honderd journalisten die tijdens een wekenlange staking zijn ontslagen door de leiding van VNU Business Publications. De staking was een gevolg van de weigering van het management de journalist Tim Castle van het vakblad Datalink weer in dienst te nemen, nadat deze zijn aangeboden ontslag had ingetrokken. Deze inmenging was teveel voor de redacteuren die al maandenlang over arbeidsvoorwaarden en ontslagprocedures met het management overhoop hadden gelegen.

De Britse journalistenbond NUJ en het management konden niet tot overeenstemming komen. 'Na het collectief ontslag bood de directie ons een individueel contract aan. We vermoeden dat ze zo proberen de bond te breken, ' aldus Manek Dubash, een van de Britse journalisten.

De delegatie uit Londen van de 80 overgebleven stakers - een paar journalisten hebben het directie-aanbod geaccepteerd - probeerde de Nederlandse concernleiding te bewegen het Londense management onder druk te zetten om de afgebroken onderhandelingen te hervatten. De handtekeningenactie onder de Nederlandse werknemers bleek gisteren echter niet de aandacht te trekken van bestuursvoorzitter Joep Brentjes en internationaal directeur Frans Koot van VNU. De concernleiding houdt zich afzijdig en vindt dat het maar in Londen moet worden uitgevochten.

Algemeen directeur L. Scholvinck wilde nog wel even een stapel brieven voor de concernleiding meenemen. Beloven kon hij echter niets. De stapel brieven werd aan een voorlichter doorgegeven die de situatie - 'ze kunnen wachten tot Sint Juttemis' - niet veel beter inschatte. De solidariteit onder de werknemers van VNU-Haarlem was daarentegen groot. De journalisten hebben gisteravond meer dan honderd handtekenigen mee naar Londen kunnen nemen. Een VNU-redactrice kon zelfs haar medelijden nauwelijks onderdrukken. 'Ze staan hier nu al vanaf maandag in de kou. Het is niet zo dat iedereen er constant over praat. Binnen, in het hoofdkantoor horen we een heel ander verhaal dan dat van deze mensen.' VNU ontkent de aantijging van de ontslagen journalisten dat de vakbladen niet meer op een goede manier kunnen draaien. De vakbladen worden volgeschreven door 45 redacteuren en twintig freelance-journalisten. Verder hebben maar weinig adverteerders zich teruggetrokken, aldus een woordvoerder van VNU. De stakende journalisten wijzen erop dat de vakbladen aanzienlijk minder pagina's tellen en dat er wel degelijk adverteerders weglopen. Het Londense management verwijten ze immoreel gedrag. 'Uit angst dat we de Nederlandse leiding zouden kunnen overtuigen, hebben ze zelfs de telefoonlijnen naar Nederland in het gebouw geblokkeerd, ' aldus een van de Britse journalisten.