Stemming grimmiger over komst immigranten uit Oost-Duitsland

BONN, 15 febr. - Het onverminderd grote aantal Oostduitsers dat naar de Bondsrepubliek komt, leidt daar steeds duidelijker tot een verandering van de stemming. Het feit dat het aanbod aan Oostduitse immigranten langzamerhand stevig van karakter verandert, draagt daartoe bij. De jonge gezinnen met kinderen, die vorig najaar in de Bondsrepubliek op veel sympathie konden rekenen, hebben plaatsgemaakt voor heel andere nieuwe aspirant-burgers van de Bondsrepubliek. Vooral veel alleenstaande Oostduitse mannen zorgen nu in Westduitse opvangcentra voor gewelddadigheden en spanningen die veel aandacht krijgen.

In het Saarland worden in zes opvangcentra permanente politieposten ingericht om zulke gewelddadigheden tegen te gaan. Uit opvangcentra in Hamburg, Keulen en Dortmund zijn het afgelopen weekeinde dergelijke gewelddadigheden gemeld. De deelstaat-regering van Noordrijnland-Westfalen heeft zojuist besloten om 64 opvangcentra te sluiten.

De Westduitse stedenbond met zijn voorzitter Manfred Rommel (CDU), burgemeester van Stuttgart, heeft de regering in Bonn dinsdag gevraagd de eerder gegeven extra hulp voor regionale opvang te verdubbelen van 500 miljoen tot een miljard D-mark voor 1990. De stedenbond meent dat de instroom van Duitsers uit de DDR en Oost-Europa dit jaar zou kunnen oplopen tot meer dan een miljoen ('87: 750.000). In weerwil van deze Westduitse verandering van de stemming en ondanks de teleurstellende reacties van Oostduitse zijde op het bezoek aan Bonn, verloopt het praktische Duits-Duitse overleg voorspoedig. In Munchen werd gisteren op een spoorwegconferentie afgesproken dat vanaf 27 mei de oost-westverbindingen zulllen worden geintensiveerd met drie dagelijkse verbindingen van Keulen naar Berlijn. Dagelijks zullen er ook treinen gaan rijden tussen Neurenberg, Munchen, Frankfurt enerzijds en Leipzig anderzijds. Ook werd een intentie-akkoord getekend voor de bouw van drie Westduitse energiecentrales, in Lubeck, Rostock en het Thuringse Goldisthal, voor energielevering aan de DDR. Verder werd overeengekomen dat de Bondsrepubliek twee sterkstroomleidingen zal aanleggen voor levering van stroom aan de DDR.