Steden en provincies houden vast aan tunnels

DEN HAAG, 15 febr. - De vier grote steden en de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht houden vast aan de aanleg van de vijf tunnels in de Randstad. Dit hebben zij gisteravond aan minister Maij-Weggen (verkeer) laten weten. Het gerechtshof in Den Haag heeft daarentegen vanochtend bepaald dat een van de tunnels, de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, voorlopig niet mag worden gebouwd.

Het Bestuurlijk Overleg Randstad (BOR) houdt onverkort vast aan de uitvoering van het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad, waarvan de tunnels een onderdeel vormen. De randstedelijke bestuurders hebben zich niet uitgelaten over de datum waarop definitieve besluiten over de tunnelbouw moeten worden genomen. Juist daarover is in het kabinet een conflict uitgebroken tussen Maij-Weggen en de PvdA-ministers Alders (milieu) en Kok (financien). Maij wil dat voor 1 april een besluit wordt genomen over de aanbesteding van de Tweede Coentunnel in Amsterdam en de Wijkertunnel bij Velsen. De PvdA-ministers vinden dat een besluit pas kan worden genomen als het integrale verkeers- en vervoersbeleid van het kabinet voor de komende jaren is vastgesteld.

Het BOR betreurt het dat over de tunnels een 'geisoleerde discussie' wordt gevoerd en dat ze onderwerp van 'polarisatie' zijn geworden. De steden en provincies zijn verder met Maij-Weggen overeengekomen dat er een aanvullend Bereikbaarheidsplan moet komen, waarin de nadruk moet liggen op de verkeersveiligheid, het milieu, het gebruik van de tunnels door het openbaar vervoer en op afspraken over de exploitatietekorten bij het openbaar vervoer.

Het gerechtshof in Den Haag heeft vanochtend het Recreatieschap Midden-Delfland, de Stichting Natuur en Milieu en andere milieu-organisaties in het gelijk gesteld voor wat betreft hun bezwaren tegen de procedure die het ministerie van verkeer voor de Blankenburgtunnel heeft gevolgd. Een consequentie van deze uitspraak is dat nauwkeurige, en tijdrovende, procedures moeten worden gevolgd voor de vaststelling van het trace en dat moet worden onderzocht wat de gevolgen voor het milieu zijn. De Blankenburgtunnel staat als laatste op de lijst van te bouwen tunnels; Maij heeft in een interne notitie al uitstel tot na 2000 voorgesteld. Natuur en Milieu en andere organisaties verloren onlangs een soortgelijk beroep over de Tweede Coentunnel. Zij overwegen daartegen in cassatie te gaan. In een brief aan de ministerraad hebben Natuur en Milieu en andere organisaties gisteren aangedrongen op uitstel van de tunneldiscussie die voor vrijdag op de agenda van het kabinet staat.