Onzekere beleggers zetten geld op de bank

ROTTERDAM, 15 febr. - Beleggingsfondsen hebben de afgelopen maand aandelen en obligaties verkocht en de opbrengst op de bank gezet. De fondsen hebben hun beleggingsgedrag gewijzigd wegens de onzekerheid op de financiele markten. De hoge rentestand en de verwachting dat de rente verder stijgt maken het aantrekkelijk geld even op de bank te zetten.

Nederland kent ongeveer tien aan de beurs genoteerde fondsen die hun beleggingen spreiden over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Daarnaast is er nog een aantal van dergelijke 'mengfondsen' waarin via een beleggingsrekening belegd kan worden.

Optimix, waarin via een beleggingsrekening ongeveer 50 miljoen gulden is belegd, zei vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag een 'sterke wijziging' van de portefeuille in de afgelopen twee maanden. Het percentage aandelen nam af van 17 procent tot 0 procent, het percentage obligaties zakte van 15 tot 14,7 procent, onroerend goed daalde van 29 naar 2,4 procent en de liquiditeiten stegen van 39 naar 83 procent.

Uiterboei, een mengfonds van de bank Mees en Hope waarin 242 miljoen gulden is belegd, verlaagde het percentage aandelen van 59 naar 55 procent. Het verschil werd op de bank gezet. Het Holland Selectie Fonds van de Hollandse Beleggingsgroep bracht het percentage aandelen en obligaties terug en verhoogde de liquiditeit van nul naar twintig procent. Het beursfonds WBO International, dat ongeveer 42 miljoen gulden beheert, bracht het percentage aandelen terug van ongeveer 40 procent naar ruim 35 procent en houdt de opbrengst liquide.

Fondsen die eind vorig jaar op de beurs werden geintroduceerd, nemen een afwachtende houding aan. Het VSB mix fund (Verenigde Spaarbank), dat eind november op de beurs werd geintroduceerd en op het moment ongeveer voor 80 miljoen gulden heeft belegd, is nog voor 85 procent liquide. 'Je krijgt op het moment op een korte-termijn deposito zonder meer 8,5 procent. Gezien de onzekere marktsituatie is dat op het moment zeer aantrekkelijk' zegt een woordvoerder. Het nieuwe mengfonds van de Postbank, dat deze maand naar de beurs ging en al 75 miljoen gulden heeft ingezameld, is nog geheel liquide.

De grote op de beurs genoteerde mengfondsen van Amro, ABN en Robeco geven geen tussentijdse informatie over de samenstelling van de portefeuille, mogelijk uit angst dat concurrenten de formule copieren. Het argument dat de beurs de informatieverstrekking zou verbieden, wordt door een woordvoerder van de beurs ontkent. Bij de kleine fondsen weigert Optimix tussentijds de samenstelling van de portefeuille op te geven.

Een analist van een klein beleggingsfonds wijst erop dat de grote concurrenten enorme bedragen hebben belegd en daardoor minder snel op ontwikkelingen kunnen reageren omdat het lastig is grote pakketten in korte tijd te verkopen. Regelmatige publicatie zou die traagheid zichtbaar maken.

Het Amro All In Fund is veruit het grootste beleggingsfonds met een belegd vermogen van 2,7 miljard gulden. Een goede tweede is Albefo van de ABN met een belegd vermogen van bijna 900 miljoen gulden. De drie gekleurde portefeuilles van Robeco zitten gezamelijk al op 450 miljoen gulden. In Rototaal was eind vorig jaar ruim anderhalf miljard gulden belegd, maar daar zijn verschuivingen onmogelijk omdat de verhouding vastligt: van elk van de vier beleggingscategorieen 25 procent.

    • Tom Buijtendorp