Mr. E. P. Koster-van der Flier (43) is met ingang ...

Mr. E. P. Koster-van der Flier (43) is met ingang van 1 januari benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.