Mr. A. M. van Schaijck-Hijmans (38) is met ingang ...

Mr. A. M. van Schaijck-Hijmans (38) is met ingang van 1 januari benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.