Migraine bij jurylid zet rechtszaak Guiness stop

LONDEN, 15 febr. - Het Guinness-proces is op de derde dag stopgezet en moet met een nieuwe jury opnieuw beginnen. Een hernieuwde rechtszaak is noodzakelijk geworden omdat een van de twaalf juryleden halverwege het voorlezen van de aanklacht tegen de voormalige Guinness-topman Ernest Saunders en drie andere verdachten migraine bleek te hebben en naar huis wilde.

Het is sinds het begin van de behandeling, maandag, de tweede keer dat een jurylid zich bedenkt. De rechter was daardoor gedwongen de overgebleven juryleden naar huis te sturen en de hele selectie-procedure van geschikte juryleden moet nu opnieuw beginnen.

In Engeland is een discussie gaande over de vraag of fraudezaken van een ingewikkeldheid en een omvang als de Guinness-affaire door een jury van willekeurig geselecteerde leken moeten worden berecht. Een rapport uit 1986 pleitte voor het berechten van fraudezaken voor een tribunaal van rechter plus twee leken-deskundigen. Willekeurig gekozen juryleden zouden volgens dat rapport te veel moeite hebben met de ingewikkelde details in fraudezaken.

In het Guinness-proces zijn de moeilijkheden vooral te wijten aan de lange duur ervan, geraamd op drie tot zes maanden. Weinig mensen die worden opgeroepen om hun juryplicht te vervullen hebben de neiging of de gelegenheid om zo lang hun normale bezigheden in de steek te laten. Bij de selectie van de eerste jury regende het dan ook excuses en negatieve testimonia van werkgevers en medici, waardoor 80 van de 100 opgeroepenen door de rechter werden geexcuseerd.

De uiteindelijk uit 20 geselecteerde 12 waren herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze zich op een lange zit moesten voorbereiden, waarbij ze niet afwezig konden zijn. Eergisteren moesten de eerste 2 juryleden al worden vervangen omdat ze medische ongeschiktheid bepleitten en gisteren volgde een derde, waardoor de verkiezing van een hele nieuwe jury noodzakelijk wordt. Voor de aanklager betekent het dat hij het voorlezen van zijn tenlastelegging, waarmee hij al twee dagen bezig was, ook helemaal opnieuw moet beginnen.