Meer geld nodig voor verwerking asielaanvragen

DEN HAAG, 15 febr. - Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft opnieuw meer geld nodig voor de verwerking van de groeiende stroom asielaanvragen. Het aantal vluchtelingen dat zich dit jaar in Nederland zal melden, is volgens de meest recente prognose veel hoger dan het ministerie van justitie tot voor kort verwachtte.

Op grond van het aantal verzoeken dat in januari is binnengekomen, houdt Justitie nu rekening met een totaal van 23.000 a 24.000 asielaanvragen voor dit jaar. Eind vorig jaar bedroeg de prognose voor 1990 18.000 tot 20.000 vluchtelingen. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat Kosto deze cijfers in het kabinet op tafel zal leggen. Het kabinet heeft al 40 miljoen extra uitgetrokken voor de verwerking van de asielaanvragen. De bedoeling was de personeelscapaciteit bij justitie zodanig uit te breiden dat de procedures kunnen worden versneld. Om die reden stelde ook minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking extra geld voor de opvang van vluchtelingen ter beschikking. De redenering was dat een uitbreiding van het justitiele apparaat weliswaar tijdelijk meer geld kost, maar dat dat zou worden terugverdiend doordat de asielzoekers - van wie de meesten uiteindelijk niet mogen blijven - een kortere periode opvang hoeft te worden geboden.

Volgens Justitie kan de vergroting van het justitiele apparaat in juli zijn gerealiseerd. Maar die 'winst' wordt meer dan teniet gedaan door de onverwachte groei van het aantal asielaanvragen, terwijl er ook nog een achterstand in de verwerking van nog lopende aanvragen moet worden weggewerkt.

Met het extra geld dat het kabinet tot nu toe ter beschikking heeft gesteld, kan justitie 14.000 aanvragen verwerken; iets meer dan het aantal asielzoekers van vorig jaar. Tot voor kort was de capaciteit van justitie afgestemd op 9.200 asielverzoeken.