'Lokauto's' helpen politie bij arresteren van autokrakers

DEN BOSCH, 15 febr. - De politie van Den Bosch is 'gematigd optimistisch' over de uitkomsten van een experiment waarbij zogeheten lokauto's worden ingezet om autokrakers en -dieven te arresteren. De afgelopen drie jaar wist de politie op deze manier zeventig daders aan te houden. De verhoren van de verdachten leidden bovendien tot de oplossing van 274 misdrijven.

De auto's, beschikbaar gesteld door de Tilburgse verzekeringsmaatschappij Interpolis, zijn voorzien van gevoelige alarm- en zendapparatuur. In totaal kwamen er bij de Bossche politie 65 alarmmeldingen binnen. Zeven keer betrof het loos alarm en in tien gevallen wisten de 'krakers' te ontkomen. De andere 48 keer kon men de dader of daders op heterdaad betrappen.

Hoofdinspecteur J. Schellen zei gisteren bij de bekendmaking van de resultaten dat van tevoren overleg is gevoerd met het Openbaar Ministerie om te voorkomen dat een verdachte die met behulp van een lokauto is gepakt, door de rechtbank zou worden vrijgesproken wegens onrechtmatig verkregen bewijs. Uit dat gesprek kwam naar voren dat van ongeoorloofde uitlokking geen sprake is als een 'normale situatie' zou worden nagebootst. Dit betekent bijvoorbeeld dat geen kostbare camera's op voor- en achterbank worden gelegd en dat de portieren op slot zitten. De auto's waar het om gaat zijn zogenoemde middenklassers, voorzien van een 'iets duurdere radio dan normaal' met cassetterecorder.

Volgens een woordvoerder van de politie is het aantal auto-inbraken gedurende de drie jaar van de proef slechts licht gedaald. Sinds kort doen ook de korpsen van Eindhoven en Tilburg mee aan het project. Per jaar zijn hiervoor drie lokauto's beschikbaar, die elk kwartaal rouleren tussen de drie steden. Ook in Uden, Roosendaal, Bergen op Zoom, Deurne, Oss en Haarlem heeft het voorbeeld van Den Bosch navolging gevonden.

Op korte termijn wil de Bossche politie soortgelijke alarm- en zendapparatuur gebruiken bij het bestrijden van heling, vooral van autoradio's. Het ligt in de bedoeling later ook lokfietsen, uitgerust met eenzelfde gevoelige sensor, in de stad neer te zetten om fietsendieven te betrappen.