Legerleider Bouterse trekt zich terug uit vredesbesprekingen

PARAMARIBO, 15 febr. - De Surinaamse legerleider Bouterse heeft gisteren zijn mandaat om vredesbesprekingen te voeren teruggegeven aan president Shankar.

Hij zei niet verder te willen gaan met het vredesoverleg omdat de regering en de Nationale Assemblee het proces tegenwerken en geen afstand nemen van de kritiek die 'buitenlandse machten' hebben op de rol van het leger in het vredesproces.

Bouterse maakte dit op een persconferentie bekend nadat hij president Shankar op de hoogte had gesteld van zijn besluit. Twee weken geleden had Bouterse al gezegd te overwegen het mandaat terug te geven omdat hij 'de grootste tegenwerking' ondervindt van de regering en de Nationale Assemblee. Bovendien leverden de Verenigde Staten kritiek op de rol van het leger. Na een gesprek met Shankar kwam Bouterse op zijn voornemen terug.

Het kabinet van Bouterse beschuldigt Shankar ervan dat hij zijn woord niet houdt. Bouterse verklaarde gisteren dat de vrede 'binnen handbereik' was, maar dat nu duidelijkheid over het vredesproces ontbreekt. Volgens de legerleider was het de bedoeling de vredesbesprekingen af te ronden op 25 februari, wanneer de tiende verjaardag van de revolutie zal worden gevierd. Op die dag treedt Bouterse opnieuw in het huwelijk.

Brunswijk, leider van het junglecommando, betreurt de beslissing van Bouterse. Het junglecommando is een van de drie illegale gewapende groepen waarmee Bouterse sinds eind november vredesoverleg heeft gevoerd. De andere twee, de Toekoejana-indianen en de bosnegerbevrijdingsbeweging Mandela, hebben nog niet gereageerd. Deze twee groepen kwamen in opstand tegen het Vredesakkoord van Kourou dat de regering in juni met het junglecommando heeft gesloten. Bouterse kreeg van de regering de opdracht met alle groepen tot een vergelijk te komen zodat een nieuw vredesakkoord zou kunnen worden gesloten, het Nationaal Akkoord.