Kamer wil voor Nederland grotere rol bij hereniging

DEN HAAG, 15 febr. - Nederland moet volgens de Tweede Kamer meer betrokken worden bij de discussie over de Duitse eenwording. De Kamer wil dat minister Van den Broek (buitenlandse zaken) spoedig met een nota over de ontwikkelingen in beide Duitslanden komt, en daarover een debat voeren.

Het Tweede-Kamerlid F. Weisglas (VVD) zei gisteren tijdens een proceduredebat dat minister Van den Broek over de Duitse vereniging dezelfde positie als de Poolse premier Mazowiecki moet innemen. Mazowiecki eiste gisteren dat Polen wordt betrokken bij het overleg tussen de beide Duitslanden en de vier Geallieerden (Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie). Weisglas sprak gistermiddag zijn bezorgdheid uit over de procedure die is gekozen om te komen tot een Duitse eenheid. Hierbij is geen plaats ingeruimd voor internationale organisaties waarvan Nederland lid is. Volgens Weisglas zou de EG bij het Duitse eenwordingsproces een rol moeten spelen. Het Kamerlid vroeg daarom aan minister Van den Broek om zo spoedig mogelijk met een notitie te komen. Als die notitie verschenen is, wil de VVD zo snel mogelijk, het liefst eind volgende week, een debat in de Tweede Kamer.

De VVD werd in haar voorstel voor een notitie gesteund door de fracties van CDA, PvdA en D66. PvdA-woordvoerder Herfkens zei vanmorgen dat de PvdA een debat over de Duitse kwestie niet per se noodzakelijk acht. Dit hangt volgens haar af van de inhoud van de notitie van de minister. Het CDA deelt die mening.

Eerder deze week vroegen PvdA en VVD om een notitie van het kabinet over de gevolgen van een Duitse monetaire unie. De VVD denkt dat deze vergaande consequenties kan hebben voor de Nederlandse economie en overheidsfinancien.