Groen Links komt met plan voor 50.000 arbeidsplaatsen

DEN HAAG, 15 febr. - Groen Links heeft een plan gepresenteerd voor het creeren van 50.000 nieuwe arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen in de collectieve sector. Om dit te betalen wil de partij onder andere de vennootschapsbelasting met 2,5 procent verhogen.

Groen Links wil dat de banen in de collectieve sector in de plaats komen van de arbeidspools. Arbeidspools nemen langdurig werklozen in dienst, die op de gewone arbeidsmarkt geen kans meer hebben. De werklozen worden door de pool aan het bedrijfsleven uitgeleend voor eenvoudig werk. De partij voelt niets voor de pools, omdat ze de werkloze te weinig perspectieven bieden. Volgens I. Brouwer, Kamerlid van Groen Links, moeten de 50.000 plaatsen vooral worden gevonden in de zorgsector en in uitvoering van het milieubeleid. De langdurig werklozen moeten een vaste aanstelling krijgen tegen het in de sector geldende CAO-salaris.

In totaal zal daarvoor 2 miljard gulden nodig zijn. De verhoging van de vennootschapsbelasting moet ongeveer 1250 miljoen gulden opbrengen. Tevens rekent Groen Links op een besparing van 650 miljoen op bijstandsuitkeringen. De resterende 100 miljoen wil de partij uit de gelden voor de arbeidspools halen. Volgens Groen Links hoeft de verhoging van de vennootschapsbelasting geen enkel probleem te zijn. Ten eerste valt er nog wat te vereffenen na de overschrijdingen in de WIR. Ten tweede zijn de winsten van het bedrijfsleven zo hoog dat ze nauwelijks nog renderende beleggingen kunnen vinden, aldus Brouwer.