EG wil bankgeheim kwijt in strijd tegen drugsgeld

BRUSSEL, 15 febr. - De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, is met een ver gaand voorstel gekomen om het witwassen van drugsgelden bij banken en andere financiele instellingen te bestrijden.

Niet bekend

Ook Japan heeft besloten een wet voor te bereiden waardoor het witwassen als een misdaad kan worden bestempeld, zo heeft een functionaris van het Japanse ministerie van financien vandaag meegedeeld.

Volgens Sir Leon Brittan, de Europese commissaris voor concurrentie, hebben de Westeuropese banken constructief meegewerkt aan de voorbereiding van de richtlijn. 'De richtlijn is niet gericht tegen financiele instellingen, maar tegen de misdaad', zei Sir Leon. 'Dit is een goede dag voor de bona fide consumentenbank.' De kwestie van het witwassen van drugsgeld is voor het eerst op de internationale agenda geplaatst op de economische top van de zeven belangrijkste industrielanden in Toronto in 1988. De EG heeft bij het uitwerken van de richtlijnen nauw samengewerkt met een werkgroep die werd opgezet na de top van de G-7 vorig jaar in Parijs. De nu voorgestelde richtlijn is daarvan het resultaat, zij het dat ze iets verder gaat op het gebied van de opheffing van het bankgeheim. Volgens een studie van de G-7 wordt jaarlijks 90 miljard dollar witgewassen via het Westerse bankwezen.

Het voorstel van de Commissie is gedaan in de context van de Weense conventie van 1988, een VN-conventie die gericht is tegen illegale drugshandel. Daarbij hebben de ondertekenende landen zich verplicht om maatregelen te nemen tegen het witwassen van met drugs verdiend geld. De Gemeenschap heeft, evenals de meeste lidstaten van de EG, de conventie ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

Het Japanse besluit om het witwassen van geld te bemoeilijken is genomen nadat de Japanse regering het rapport van de G-7 kreeg over deze praktijken.

Volgens de functionaris van het Japanse ministerie van financien zal de regering proberen met de wetgeving enige vordering te boeken voordat de G-7 bijeenkomt in Houston van 9 tot en met 11 juli.

    • Frits Schaling