Ds. B. Wallet (52) uit Utrecht is herkozen als ...

Ds. B. Wallet (52) uit Utrecht is herkozen als praeses (voorzitter) van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, een functie die hij vanaf april 1988 bekleedt. De Rotterdamse predikant dr. G. H. van de Graaf werd herkozen als assessor-primus (eerste vice-voorzitter).