Concierges weg bij Nijmeegse scholen

NIJMEGEN, 15 febr. - Een groot aantal lagere scholen in Nijmegen en omstreken zal het met ingang van het nieuwe schooljaar zonder concierge moeten stellen. Het Werkvoorzieningschap Nijmegen en omstreken (WNO) heeft namelijk besloten om de concierges van de scholen, die in dienst zijn van het WNO, terug te trekken als de scholen niet voor de geboden diensten gaan betalen. Het WNO wil tussen de tien- en vijftienduizend gulden per concierge betaald krijgen. Veel schoolbesturen hebben echter al laten weten dat geld niet te hebben.

Het WNO heeft al jaren 72 concierges aan het werk in de regio Nijmegen. Er hoefde nooit voor hun diensten te worden betaald. Het WNO vindt nu echter dat er wel geld moet komen. 'In het kader van ons bedrijfsmatig beheer vinden wij eigenlijk dat het niet meer kan', zegt C. M. H. Bos, directeur financieel-economische zaken van het WNO, 'er moet voor worden betaald.'

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid staat die lijn ook al lang voor en het WNO is een van de laatste werkvoorzieningschappen in Nederland die nog kosteloos mensen beschikbaar stelt. Het WNO heeft een brief geschreven aan de scholen dat zij per 1 oktober moeten gaan betalen voor de geboden diensten en voornoemde respons gekregen. De 72 concierges hebben zich inmiddels verenigd om het naderend onheil te keren en een brief aan minister De Vries geschreven. Zij vragen de minister in te grijpen en er zorg voor te dragen dat zij hun banen niet verliezen. Van daadwerkelijk ontslag zal echter geen sprake zijn, aldus Bos van het WNO. 'We zullen de mensen herplaatsen. Waar weten we nog niet. Maar het zullen plaatsen worden, waar ze wel geld opbrengen.'