'Aan de kwaliteit en zuiverheid van ons produkt mag geentwijfel bestaan'; 'Publiciteit helpt Perrier'

Zimmer antwoordde dat elke zes weken de filters moesten worden vervangen en gaf toe dat men pas na de vondst van benzeen in Amerika ontdekte dat dit al drie maanden niet was gebeurd. Een ernstige fout voor een bedrijf, dat, zoals Fred Zimmer gisteren zei 'de wereldstandaard op het terrein van puur bronwater' wil zijn. Voortaan zal de produktie door steekproeven, computers en een Frans en Amerikaans laboratorium worden gecontroleerd.

Gustave Leven verzekerde wel honderdmaal dat Perrier, volgens alle autoriteiten, absoluut niet schadelijk voor de gezondheid is. Vragen over de kosten van de vernietigingsoperatie beantwoordde hij met: 'Mijn produkt is zuiver'.

Na veel geloei zei hij aarzelend dat het verlies van de operatie 200 miljoen franc na belastingen en 400 voor belastingen zou zijn.

Hij had ook een toxicoloog meegebracht, prof. Truhaut, die begon te verklaren dat hij Leven niet kende voor deze avond en dat hij een beschermheer van de consument was. Zijn les aan de ongeduldige journalisten was een citaat van Paracelsus: 'Het is de dosis die het gif maakt.'

In het frans luidt dit: C'est la dose qui fait le poison. Waarop de geergerde zaal parodieerde: 'Cest la dose qui fait le boisson' (Het is de dosis die de drank maakt). In een hoekje van de zaal zat na afloop van de persconferentie vice-president Jacques Vincent de boekhouding van Perrier met een aantal journalisten door te nemen. Zijn mening: 'Ach, het is een nare geschiedenis, maar geen catastrofe.'

Hij baseert dat optimisme op het feit dat Perrier-water elf procent van de totale omzet uitmaakt.

In een andere hoek stelde Zimmer dat 'al deze publiciteit het merk weer omhoog zou helpen'.

Dat is immers de bedoeling van de gehele operatie. Leven had verklaard: 'Ik heb dit bedrijf in veertig jaar opgebouwd op basis van perfectie. Er mag geen twijfel bestaan aan de kwaliteit en zuiverheid van ons produkt. Daarom vernietigen we alles.' Maar alle verwardheden en tegenspraken van de directeuren van Perrier leiden juist tot twijfel. Parijse bedrijfsadviseurs zeiden vanochtend: 'Het is moeilijk aan te nemen dat benzeen goede reclame voor een produkt als bronwater is'.

Ze menen dat Perrier de crisis slecht gemanaged heeft.

Ook Zimmer gaf toe dat ernstige fouten zijn gemaakt: 'We hebben vijf dagen gezwegen tegen de pers, omdat we eerst wilden weten wat de oorzaak van de benzeensporen was.'

Ook dat is niet waar, de Amerikaanse directeur Ronald Davies zei zaterdag op een persconferentie dat het probleem alleen in Amerika bestond en ook maandag reageerde de persvoorlichter nog met de mededeling dat de fout in de schoonmaakafdeling zat. Nadat alle camera's, fototoestellen en radio-apparatuur waren ingepakt, kwam een dame vertellen dat mijnheer Leven weer een verklaring zou afleggen. En ja hoor, de geirriteerde en enigszins over zijn toeren zijnde directeur verklaarde plechtig dat 'alle flessen teruggetrokken zullen worden, behalve op de Franse markt'. Een bom voor de journalisten, dit leek op de mededeling in 1986 van de Franse autoriteiten dat de wolk van Tsjernobyl rechtsomkeert had gemaakt bij de Franse grens. Leven vertrok met de kortaffe mededeling: 'Dit was het'. Paniek en discussies. Andere directeuren van Perrier, die Levens verklaring gemist hebben, waren stomverbaasd. Paniek. Opnieuw verschijnt Leven. Nu legt hij uit dat alles verkeerd begrepen is. Ook de flessen op de Franse markt worden teruggehaald. Hoe verward de geesten ook zijn bij Perrier, men gelooft in de terugkeer van het merk. 'Dit verlies aan produktie kunnen we in een paar weken inlopen', zegt Zimmer. Het reclamebudget acht hij voldoende groot om Perrier dit jaar opnieuw te kunnen lanceren 'als de champagne van de mineraalwaters'.

De investeerders hebben minder vertrouwen in het aandeel Perrier. Het aandeel kelderde in vier dagen met 179 franc naar 1413. Erger voor de naam van Perrier is dat de beurscommissie (COB) een onderzoek is begonnen naar de ongewoon actieve handel in put-opties Perrier - dat is gokken op het dalen van de koers van het aandeel. Deze opties werden vrijdag al geplaatst op de Parijse beurs, voordat bekend werd dat in Amerika 72 miljoen flessen zouden worden teruggetrokken. Een beurshandelaar die de persconferentie bezocht om iets meer van het bedrijf te vernemen zei dat er zeker een paar miljoen franc winst is gemaakt met de opties. Op vragen tijdens de persconferentie zei Gustave Leven niets te weten van een COB-onderzoek. 'Wij hebben daar niets mee te maken'. Maar de Franse televisie sprak 's avonds al van 'troebel water'. Frankrijk is door de drastische actie van Perrier opeens in de greep van een bronwater-pyschose. Al maandag was bekend dat een andere bron in Bretagne van Katell Roc gesloten werd wegens nitraatvergiftiging (afkomstig van kunstmest). Gisteren werd ook bekend dat vanaf eind januari Vittel langzaam maar zeker bezig is zeker 500.000 flessen Hepar uit de markt te halen. Dit mineraalwater zou lichte sporen alkanen bevatten. De nitraatvergiftiging lijkt ernstig te zijn, van alkanen en benzeen zeggen de specialisten dat het geen enkel gevaar voor de gezondheid oplevert.

    • Vervolg van Pag. 1